LRM – Zoznam zdrojov

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Národný zoznam zdrojov

Národné lesnícke centrum zverejňuje na svojom webovom sídle www.web.nlcsk.org

Aktuálny zoznam zdrojov :

Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2023
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2023

 

Archív zoznamov národných zdrojov :

Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2022
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2022
 
Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2021
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2021

Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2020
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2020

Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31. 12. 2019
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2019

Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31.12.2018
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2018

Národný zoznam zdrojov lesných drevín – uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31.12.2017
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2017

Zoznam klonov topoľov a vŕb:

Zoznam klonov topoľov a vŕb