LRM – Konferencie

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Kontrola LRM v spolupráci s Odborom pestovania lesa každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa, ktorá je venovaná širokej lesníckej praxi i širokej lesníckej verejnosti. Venuje sa témam z oblasti semenárstva, škôlkarstva, zakladania a pestovania lesa. Doposiaľ posledný 7. ročník sa konal v roku 2019 na Záhorí a bol venovaný záchrane genofondu záhorskej borovice lesnej.

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2019. Zborník 2019
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2018. Zborník 2018 a prezentácie.
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2017. Zborník 2017
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2016. Zborník 2016
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015. Zborník 2015 

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015. Zborník 2014 

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015. Zborník 2013 a príloha

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015. Zborník 2012 a príloha