LRM – laboratórium – kontakty

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

National Forest Centre
Semenárske laboratórium
T.G. Masaryka 22
960 01 Zvolen
http://www.nlcsk.org

 

Vedúci:

Ing. Elena Takáčová

Tel.:  045 5314 219

Mobil: 0902623625

e-mail: elena.takacova@nlcsk.org

 

            Technický vedúci                                                                        Manager kvality                                                                                             Laborant

Ing. Slavomír Strmeň

Tel.: 045 5314 242

Mobil: 0903437594

e-mail: slavomir.strmen@nlcsk.org

Ing. Vladimír Mačejovský, PhD.

Tel.: 045 5314 320

Mobil:

e-mail: vladimir.macejovsky@nlcsk.org

Ľubica Hanušková

Tel.: 045 5314 302, 335

 

e-mail: lubica.hanuskova@nlcsk.org

Ing. Ivan Horvát

Tel.: 045 5314 113

Mobil: 0905253178

e-mail: ivan.horvat@nlcsk.org

 

Ochrana osobných údajov – kontakt na zodpovednú osobu, e-mail: zodpovedna.osoba@nlcsk.org