LRM – OECD

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Schéma OECD pre kontrolu lesného reprodukčného materiálu pohybujúceho sa v medzinárodnom obchode – Implementačný dokument Slovenskej republiky

Vzor štítkov na označenie reprodukčného materiálu certifikovaného podľa Schémy OECD

Certifikát pôvodu/identity klonu podľa Schémy OECD