Registry

Vzdelávanie:

Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk

Stredná lesnícka škola Banská Štiavnica www.slsbs.edu.sk

Stredná lesnícka škola v Prešove www.slspo.sk

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v L. Hrádku www.slslhr.sk

 

Domáce inštitúcie a organizácie:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.land.gov.sk

Slovenská agentúra pôdohospodárskych vied www.uvtip.sk/sapv/

Slovenský pozemkový fond Bratislava www.pozfond.sk

Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava www.apa.sk

Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica www.sazp.sk

Štátna ochrana prírody Banská Bystrica www.sopsr.sk

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica www.lesy.sk

Štátne lesy Tatranského národného parku www.lesytanap.sk

Vojenské lesy a majetky, š. p. Pliešovce www.vlm.sk

Združenie obecných lesov www.zolsr.sk

Gemerské združenie vlastníkov neštátnych lesov www.grzvnl.sk

Slovenská lesnícka komora www.slsk.sk

Slovenský poľovnícky zväz www.polovnictvo.sk

Poľovnícka informačná databáza www.pid.polovnictvo.sk

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen www.savzv.sk

Výskumný ústav pôdoznalectva www.vupop.sk

Slovenská lesnícka spoločnosť www.nlcsk.sk/sls/sls.htm

Slovenská lesnícko – drevárska inšpekcia SLDI na Forestportali

          Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém www.pefc.sk

Zaujímavosti:

Lesnícke dni www.lesnickedni.sk

Lesná pedagogika www.lesnapedagogika.sk

Televízna relácia Halali www.halali.sk

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene www.ldmzvolen.sk

 

Publikácie:

Časopis Les & lesokruhy www.lesmedium.sk/lesokruhy.php

Časopis Lesník www.lesy.sk/showdoc.do?docid=78

Lesnická práce www.lesprace.silvarium.cz

Európsky slovník prírodných a lesných požiarov

 

Zahraničné inštitúcie a organizácie:

Food and Agriculture Organization of the United Nations www.fao.org

Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe www.mcpfe.org

European Forest Institute www.efi.int

Ústav pro hospodářsku úpravu lesu, Brandýs nad Labem, Česko www.uhul.cz

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady, Česko www.vulhm.cz

Instytut Badawczy Lesnictwa, Warszawa, Poľsko www.ibles.pl

Erdészeti Todományos Intézet, Budapest, Maďarsko www.erti.hu

University of Applied Life Sciences, Viedeň, Rakúsko www.boku.ac.at

Federal Forest Office, Viedeň, Rakúsko www.bfw.ac.at

Šumarski Institut, Jastrebarsko, Chorvátsko www.sumins.hr

Institut of Forestry, Belehrad, Srbsko www.infoserb.org

Finnish Forest Research Institute Metla, Fínsko www.metla.fi

Forestry Commission of GB, Veľká Británia www.forestry.gov.uk

 

Register ponúkaného majetku štátu www.ropk.sk