LRM – Rastlinolekárstvo

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Všetko o rastlinných pasoch platných od 14. 12. 2019.

https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy

 

Informácie a usmernenia ÚKSÚP ohľadom udelenia oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1560843689820&uri=CELEX:32019R0827 – kritériá, ktoré musia profesionálni prevádzkovatelia spĺňať, aby mohli vydávať RP – článok 1

Registrovaní prevádzkovatelia, ktorí sú výrobcami, distribútormi, obchodníkmi alebo prevádzkujú internetový predaj s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi podliehajúcimi pasovej povinnosti potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie vydávať rastlinné pasy. Postup pre získanie oprávnenia je nasledovný:

  1. Registrovaní prevádzkovatelia, ktorým bolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov do 14. decembra 2019:

­          sú registrovaní a oprávnení prevádzkovatelia vydávať rastlinné pasy,

­          Oprávnenie je platné do 14. 12. 2020. Aby mohli rastlinné pasy vydávať v súlade s aktuálnou legislatívou aj po uvedenom dátume, sú povinní:

­          aktualizovať svoju registráciu;

­          požiadať o nové udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov;

­          k žiadosti predložiť vzor vlastného RP;

­          úspešne vypracovať online test, ktorý bude žiadateľovi zaslaný na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

  1. Profesionálni prevádzkovatelia, či už zaregistrovaní alebo nie, ktorým nebolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov sú povinní:

­          požiadať o registráciu alebo aktualizovať svoju registráciu;

­          požiadať o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov;

­          k žiadosti predložiť vzor vlastného RP;

­          úspešne vypracovať online test, ktorý bude žiadateľovi zaslaný na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

Žiadosť o udelenie oprávnenia je  uverejnená na webovej stránke ÚKSÚP:

https://www.uksup.sk/oor-registracia-profesionalnych-prevadzkovatelov 

 

Učebný materiál je dostupný na:

https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy

 

Online test budeme zasielať na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy.

 

Výroba – množiteľský materiál lesných drevín a výpestky lesných drevín (Manuály určené výrobcom na kontrolu škodlivých organizmov. Manuály sú vytvorené v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje).