LRM – Vedenie a regionálni inšpektori

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Vedenie a regionálni inšpektori

 

Koordinátor činnosti:

Ing. Dagmar Bednárová, PhD.

Tel.: 045 5314 245

Mobil: 0902 999 301

e-mail: dagmar.bednarova@nlcsk.org

 

Inšpektori

Ing. Dagmar Bednárová, PhD.

Tel.: 045 5314 245

Mobil: 0902 999 301

e-mail: dagmar.bednarova@nlcsk.org

Ing. Elena Takáčová

Tel.:  045 5314 219

Mobil: 0902623625

e-mail: elena.takacova@nlcsk.org

Ing. Ivan Horvát

Tel.:  045 5314 113

Mobil: 0905253178

e-mail: ivan.horvat@nlcsk.org

Ing. Slavomír Strmeň

Tel.: 045 5314 242

Mobil: 0903437594

e-mail: slavomir.strmen@nlcsk.org

Ing. Jozef Pajtík, PhD.

Tel.: 045 5314 127

Mobil:

e-mail: jozef.pajtik@nlcsk.org

Ing. Vladimír Mačejovský, PhD.

Tel.: 045 5314 320

Mobil:

e-mail: vladimir.macejovsky@nlcsk.org

Ing. Martin Belko, Phd.

Tel.: 045 5314 162

Mobil:

e-mail: martin.belko@nlcsk.org

 Územná pôsobnosť regionálnych inšpektorov 
Zoznam odborne spôsobilých osôb pre prácu s LRM nájdete na stránke https://gis.nlcsk.org/islhp/registre-lesne-hospodarstvo