Category

Tlačové správy

Zdravé lesy pre zdravých ľudí

Zvolen, 20. marec 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tohto roku kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne...

Správa o lesnej pedagogike za rok 2022

Zvolen, 28. február 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) zverejnilo Správu o lesnej pedagogike za rok 2022. Takéto sumárne hodnotenie sa v lesnej pedagogike...

Podpora obnovy poškodených lesov

Zvolen, 13. február 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) pružne reaguje na aktuálnu výzvu z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre podopatrenie 8.4 ktorého cieľom...

Ďalší úspech Centrálneho lesníckeho laboratória

Zvolen, 20. december 2022 – Centrálne lesnícke laboratórium, ako súčasť Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu, dosiahlo ďalší medzinárodný úspech, keď dosiahlo 100 % úspešnosť v rámci medzilaboratórnych porovnávacích skúšok....

Vianočný stromček v detskej nemocnici dostal meno Barborka

Zvolen, 5. december 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v oblasti aktivít lesnej pedagogiky každoročne prinášajú do...

Ak pijete vodu, myslite na prameň

Zvolen, 24. november 2022 – Základom života je voda. Extrémy počasia v uplynulom období nás nútia zamyslieť sa nad spotrebou vody, eliminovať plytvanie a jej neuvážené používanie. Aj z tohto dôvodu...

Úspešná spolupráca so srbskými partnermi pokračuje

Zvolen, 18. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) ďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so srbskými partnermi v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.   Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu...

Začiatok spolupráce s moldavskými lesníkmi

Zvolen, 9. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) začalo spoluprácu s moldavskými partnermi v oblasti obnovy lesov, monitoringu a environmentálneho vzdelávania. Moldavské lesnícke využijú slovenské výsledky z osvedčených projektov...

Stretnime sa – so stromami

Zvolen, 17. október 2022 – Už tento štvrtok, 20. októbra sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň stromov. S myšlienkou pre vyhlásenie tohto dňa prišiel koncom 19. storočia americký novinár Morton....

Vzdelávanie pracovníkov štátnej správy priamo v teréne

Zvolen, 13. október 2022 – Nové znenie vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa prinieslo potrebu zorganizovania školenia pracovníkov štátnej správy. To v uplynulom týždni zorganizovalo práve Národné lesnícke centrum. Národné lesnícke...
1 2 3 4 5 14