loader image

home

Zaujímavé linky:

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie SLHP – Evidencie – LHE. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete v aplikácii ISLHP 

0
Ústavy
0
Odborné centrá
0
Zamestnancov
0
Medzinárodných programov a projektov
0
Projektov APVV
0
Projektov aplikovaného výskumu pre prax