loader image

home

Konferencia – LignoSilva 2021

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen...
.. viac

20 rokov Lesnej pedagogiky na Slovensku

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, pripravilo konferenciu s názvom “20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU”,...
.. viac

Diskusia – Lesy nás potrebujú, my potrebujeme lesy

Vrtochy počasia sú zdvihnutím varovného ukazováka, aby sme si uvedomili, kým je čas, akú úlohu majú lesy v boji proti...
.. viac

Stanovisko NLC k medializovaným informáciám ohľadom obhospodarovania lesov v národných parkoch

V poslednom období sú podsúvané verejnosti zavádzajúce informácie ohľadom prípravy a realizácie Programov starostlivosti o les, v lesoch v chránených...
.. viac

Audiopríspevok o lesnej pedagogike

Vypočujte si zaujímavú reportáž s lesnou pedagogičkou Veronikou Jaloviarovou z Národného lesníckeho centra: https://www.lumen.sk/archiv-play/140324 Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy...
.. viac

Lesnícke dni 2021 slávnostné otvorené

Už 15. ročník tradičného podujatia sa uskutočnil pod záštitou a za osobnej účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana a ďalších...
.. viac

V roku 2021 si Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku.

Tento koncept vzdelávania zaznamenal výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres – dnes má lesná pedagogika svoju ochrannú známku, ponuka vzdelávania sa na základe stupňujúceho sa dopytu rozšírila aj pre pedagogických zamestnancov, ale všetkých najviac teší záujem škôl o neustále stretnutia s lesnými pedagógmi.

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 20 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. Les ako miesto vzdelávania, objekt pozorovania, zdroj inšpirácie alebo v spojení s obyčajnou prechádzkou môže osláviť každý jeden z nás.

Pridajte sa k nám aj vy!

Viac na www.lesnapedagogika.sk.

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Listy LP – leto 2020

Aktuálne publikácie

0
Ústavy
0
Zamestnancov
0
Medzinárodných programov a projektov
0
Projektov APVV
0
Projektov aplikovaného výskumu pre prax

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.