loader image

home

Pozvánka na podujatie COINTT 2021

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER), ktorej partnerom...
.. viac

Raňajky s novinármi

V utorok 12. októbra 2021 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal už tradičný formát stretnutia so zástupcami médií „Raňajky s novinármi“. Téma...
.. viac

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021

V dňoch 7. – 8. októbra 2021 sa v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutoční už 30. ročník...
.. viac

Úspešný projekt LignoSilva má za sebou prvú konferenciu

K tradičným konferenciám Národného lesníckeho centra sa 28.09.2021 pridalo nové podujatie,  1. ročník konferencie LignoSilva 2021. Organizátormi konferencie boli Národné lesnícke...
.. viac

Medzinárodná výstava One with Nature v Budapešti

V dňoch 25. 09. 2021 – 14. 10. 2021 sa v Budapešti koná najväčšia medzinárodná výstava poľovníctva a prírody “One with Nature”. V areáli...
.. viac

Konferencia – LignoSilva 2021

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen...
.. viac

V roku 2021 si Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku.

Tento koncept vzdelávania zaznamenal výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres – dnes má lesná pedagogika svoju ochrannú známku, ponuka vzdelávania sa na základe stupňujúceho sa dopytu rozšírila aj pre pedagogických zamestnancov, ale všetkých najviac teší záujem škôl o neustále stretnutia s lesnými pedagógmi.

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 20 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. Les ako miesto vzdelávania, objekt pozorovania, zdroj inšpirácie alebo v spojení s obyčajnou prechádzkou môže osláviť každý jeden z nás.

Pridajte sa k nám aj vy!

Viac na www.lesnapedagogika.sk.

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Listy LP – leto 2020

Aktuálne publikácie

0
Ústavy
0
Zamestnancov
0
Medzinárodných programov a projektov
0
Projektov APVV
0
Projektov aplikovaného výskumu pre prax

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.