loader image

home

Oznam pre štatutárov poľovníckych organizácii k elektronickej schránke

Štatutári poľovníckych organizácií si môžu v registri poľovníckych organizácií zverejnenom na ForestPortáli alebo priamo na https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamPO overiť, aké informácie o organizácii sú v registri zapísané. Ak sú údaje úplné a správne, elektronická schránka bude automaticky...
.. viac

Začiatok úspešného projektu – Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa dňa 17.07.2020 konal kick-off meeting Centra excelentnosti LignoSilva. Toto stretnutie slávnostne otvoril Peter Balogh, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra, Tomáš Bucha, ktorý je koordinátor projektu a Štefan...
.. viac

Na lesoch záleží…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Lesmi SR organizovalo dňa 13.07.2020 “Lesnícky deň”. V spoločnej diskusií o prírode blízkom hospodárení v lesoch bolo hlavnou témou pestovanie bukových a dubových porastov a prezentovanie práce...
.. viac

Pracovníci NLC ukázali svoju odbornosť

Problematika rozpadu smrečín, kalamít a veľkých holín je v súčasnosti výrazne diskutovaná. V súvislosti s jej riešením Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo pracovný výjazd do terénu, kde sa priamo v lesoch diskutovalo z...
.. viac

Memorandum o spolupráci medzi NLC a mestom Trnava

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva. Táto...
.. viac

Projekt ATBIOMAP podporila Európska vesmírna agentúra

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil záverečný workshop projektu ATBIOMAP. V tejto súvislosti Referát komunikácie a marketingu zabezpečil stretnutie riešiteľov projektu so zástupcami médií. Reportáž odvysielanú v ten...
.. viac

Medzinárodný deň lesov 2020

21. marec ako Medzinárodný deň lesov vyhlásilo v decembri 2012 Valné zhromaždenie OSN v spolupráci s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Je venovaný oslave lesov a zvyšovaniu povedomia o ich význame. Práve v tento deň by mali krajiny sveta vyvinúť lokálne, národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ich potrebu, spôsob obnovy, ochranu či ich trvalú udržateľnosť. K tejto výzve sa už tradične pripája aj Národné lesnícke centrum.

Témou Medzinárodného dňa lesov pre rok 2020 sú LESY A BIODIVERZITA. Pripojte sa aj vy k jeho oslavám a k aktívnemu šíreniu posolstva tohto sviatku. So svojou iniciatívou sa podeľte a ukážte ostatným, ako Vám záleží na okolitom prostredí, v ktorom žijete.

Dňa 14. októbra 2019 sa na Národnom lesníckom centre otvoril 10. jubilejný ročník Detskej lesníckej univerzity, ktorý slávnostne otvoril generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ľuboš Halvoň za účasti zástupcov partnerov projektu, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Zvolen – mesto lesníctva. Ide o jedinečný projekt, ktorého cieľom je okrem popularizácie lesníctva aj podpora environmentálneho vzdelávania a ktorého koordinátorom je Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania. Desiaty ročník spomínaného projektu bude navštevovať 44 žiakov zo Základných škôl zo Zvolena a jeho okolia. Všetkým už študentom zaželajme úspešné štúdium na Detskej lesníckej univerzite a dovidenia na promóciách v júni.

10. výročie Detskej lesníckej univerzity

Rozprávka – Ako si zvieratká v lese poriadok robili

Niečo pre najmenších

0
Ústavy
0
Zamestnancov
0
Medzinárodných programov a projektov
0
Projektov APVV
0
Projektov aplikovaného výskumu pre prax

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.