loader image

home

Oficiálne stanovisko NLC k návrhu zákona o prevode majetku štátu od 3. stupňa ochrany do správy Štátnej ochrany prírody

Správa štátneho majetku aktuálne spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom každý zo subjektov patriaci pod rezort pôdohospodárstva zastrešuje...
.. viac

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2020

Dňa 31. mája 2021 sa uskutočnil spoločný verejný odpočet dvoch významných lesníckych inštitúcií – Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov...
.. viac

Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen prednedávnom vydal Správu o lesnej pedagogike za rok 2020. Správa...
.. viac

Úspech časopisu Central European Forestry Journal

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a...
.. viac

V roku 2021 si Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku.

Tento koncept vzdelávania zaznamenal výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres – dnes má lesná pedagogika svoju ochrannú známku, ponuka vzdelávania sa na základe stupňujúceho sa dopytu rozšírila aj pre pedagogických zamestnancov, ale všetkých najviac teší záujem škôl o neustále stretnutia s lesnými pedagógmi.

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 20 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. Les ako miesto vzdelávania, objekt pozorovania, zdroj inšpirácie alebo v spojení s obyčajnou prechádzkou môže osláviť každý jeden z nás.

Pridajte sa k nám aj vy!

Viac na www.lesnapedagogika.sk.

Rozprávka – Ako si zvieratká v lese poriadok robili

Niečo pre najmenších

0
Ústavy
0
Zamestnancov
0
Medzinárodných programov a projektov
0
Projektov APVV
0
Projektov aplikovaného výskumu pre prax

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.