Kontakt 2024

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen
Slovenská republika
tel. (spojovateľka): +421 45 5314 111
e-mail: nlc@nlcsk.org
GPS súradnice:
48.572535, 19.120011

Kontakt na organizačné jednotky:

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami NLC použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: 

meno.priezvisko@nlcsk.org

   Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. - generálny riaditeľ, +421 455 314 172, +421 902 922 090
   Ľudmila Petrincová - sekretariát generálneho riaditeľa, +421 455 314 172, +421 905 304 542
   Ing. Eva Machanská, PhD. - vedúca personalistka, +421 45 5314 123, +421 918 769 255
   Anna Pupáková - personálna agenda, +421 45 5314 141
   Mgr. Katarína Sujová, PhD. - kybernetická bezpečnosť, agenda GDPR, +421 45 5314 164, +421 902 922 086
   JUDr. Pavol Boroň - právnik, +421 45 5314 318
   Mgr. Miroslav Výboh - právnik, +421 45 5314 243, +421 902 923 953
   Mgr. Sidónia Dolniaková - agenda verejného obstarávania, +421 45 5314 191, +421 911 787 030
   Ing. Andrea Štiasná - agenda verejného obstarávania, +421 45 5314 353
   Ing. Slávka Kulichová - agenda verejného obstarávania, +421 45 5314 406, +421 911 270 262
   Ingrid Vajdová - agenda verejného obstarávanie, +421 45 5314 130

   Ing. Ivan Barbierik - vedúci znaleckého centra, +421 45 5314 285, +421 908 712 935
   Ing. Katarína Palušová - znalec, +421 45 5314 289
   Ing. Adrián Weiszer - znalec, +421 911 876 487
   doc. Ing. Ján Merganič, PhD. - znalec

   Ing. Milan Sarvaš, PhD. - vedúci Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, +421 45 5314 213, +421 903 443 464
   Ingrid Vajdová - sekretariát CTPLP, +421 45 5314 402
   JUDr. Ing. Katarína Golianová -koordinátorka odborného vzdelávania a poradenstva, +421 45 5314 345, +421 911 236 822
   Ing. Katarína Bugalová - odborné vzdelávanie a poradenstvo, +421 45 5314 262, +421 918 826 683
   Ing. Diana Čiakyová - odborné vzdelávanie a poradenstvo, +421 45 5314 254
   Ing. Veronika Jaloviarová - koordinátorka odborného vzdelávania a lesnej pedagogiky, +421 45 5314 268, +421 905 444 356
   Ing. Andrea Melcerová - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 436
   Mgr. Dagmar Sélešová - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 391
   Ing. Marián Taraba - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 347, +421 905 602 874
   Ing. Eva Vakulová - odborná zamestnankyňa, +421 45 5314 309
   Ing. Marianna Výbošťoková, PhD. - odborné vzdelávanie a lesná pedagogika, +421 45 5314 265 - rodičovská dovolenka
   Ing. Peter Hrbáľ - koordinátor pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve, +421 45 5314 228, +421 902 923 941
   Ing. Pavol Harvilčák - poradenstvo a vypracovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, +421 45 5314 217, +421 911 963 552
   Ing. Lucia Vencuriková - poradenstvo a vypracovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, +421 45 5314 217, +421 911 963 552
   Bc. Petra Gulašová - poradenstvo a vzdelávanie +421 45 5314 286, +421 902 920 113

   Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. - námestník generálneho riaditeľa, +421 45 5314 167
  Ing. Mgr. Ivana Šarinová - sekretariát námestníka generálneho riaditeľa, +421 45 5314 167, +421 903 773 060
   Ing. Vladimír Slančík - odpadové hospodárstvo a odberné miesta energií, +421 45 5314 363, + 421 918 949 361
   Tibor Trangoš - agenda BOZP, +421 45 5314 129, +421 902 895 617

   Ing. Alena Turovská - vedúca ekonomického oddelenia, +421 45 5314 119, +421 902 923 284
  Ing. Lucia Silná - zástupkyňa vedúceho zamestnanca, rozpočet a štátna pokladnica,  +421 45 5314 144, +421 905 497 684
   Martina Bahledová - fakturácia a agenda zahraničných pracovných ciest, +421 45 5314 149
   Ing. Gabriela Kandová - všeobecný účtovník,  +421 45 5314 145
   Monika Kucejová - pokladník a agenda tuzemských pracovných ciest, +421 455 314 142
   Ing. Zuzana Peničková - mzdová agenda, +421 45 5314 143
   Andrea Badinková - všeobecný účtovník a evidencia majetku, +421 45 5314 215
   Jana Šeböková - evidencia došlých faktúr, +421 45 5314 382
   Svetlana Šurinová - evidencia došlých faktúr a fakturácia, +421 45 5314 332
   Silvia Kucbelová - všeobecný účtovník, +421 45 5314 193

   Ing. Eva Havlíková - vedúca oddelenia finančného riadenia projektov, +421 45 5314 201, +421 918 918 826
  Ing. Elena Kašiaková - zástupkyňa vedúceho zamestnanca / finančné riadenie projektov, +421 45 5314 112 /263/, +421 902 922 087
   Mgr. Mária Fekiačová - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 201
   Ing. Zuzana Mackov - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 367
   Ing. Mariana Mániková - rodičovská dovolenka / finančné riadenie projektov, +421 45 5314 365 
   Ing. Lucia Mojžišová - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 201
   Ing. Miroslava Slivková - finančné riadenie projektov, +421 45 5314 106, +421 911 299 109
   Ing. Martina Tuhárska - finančné riadenie projektov, +421 45 5314  152

   Ing. František Hajko - vedúci oddelenia všeobecnej informatiky a reprografie, +421 45 5314 432, +421 905 991 627
   Tatiana Fekiačová - technológ tlačiarenskej výroby,  +421 45 5314 310, +421 905 509 422
   Mária Foltánová - programátor, IT podpora používateľov,  +421 45 5314 326
   Denisa Hešková - knihár, +421 45 5314 296
   Ing. Ján Korčok - správa počítačovej siete  +421 45 5314 140, +421 918 413 378
   Peter Mika - tlačiar pre ofsetovú tlač, +421 45 5314 307
   Andrea Mojžišová - knihár, +421 45 5314 296
   Bc. Rastislav Szabo - IT podpora používateľov +421 45 5314 238
   Bc. Viktor Šalgo - zástupca vedúceho zamestnanca - systémový administrátor +421 45 5314 275, +421 911 201 778
   Martin Petrík - systémový administrátor  +421 45 5314 206
   Ing. Mária Šulková - správa registratúry a evidencia nehnuteľného majetku  +421 45 5314 235 /333/

 Bc. Juraj Vasiľ - vedúci oddelenia hospodárskej správy, +421 45 5314 333, +421 902 772 442
 Dana Ďurišová - registratúra a vrátnica, +421 45 5314 111
 Veronika Žilková - vrátnica a nákup materiálu, +421 45 5314 300, +421 918 750 566
 Katarína Albertová - vrátnica, +421 45 5314 444
 Anna Kanková - nákup materiálu a zásobovanie, +421 45 5314 236, +421 902 923 093
 Michaela Miklianová - zástupkyňa vedúceho zamestnanca /  registratúra a vrátnica, +421 45 5314 111
 Marek Rudinský - prevádzka služobných motorových vozidiel, +421 45 5314 253, +421 902 920 003
 Milan Ivanič - technik, údržbár, +421 45 5314 176, +421 902 923 281
 Dana Slobodová - upratovačka
 Anna Vicianová - upratovačka
 Daniela Baniarová - upratovačka
 Milota Džurdženíková - upratovačka
 Gizela Kokyová - upratovačka
 Marta Galusová   - upratovačka
 Alica Košíková - upratovačka

   Ing. Ladislav Kulla, PhD. - riaditeľ, +421 45 5314 110
   Ing. Rastislav Raši, PhD. - zahraničná spolupráca, zástupca riaditeľa, +421 45 5314 203, +421 905 620 468
   Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. - vedecká sekretárka, +421 45 5314 124, +421 905 431 493
   Ing. Ján Válovčan - projektová podpora, +421 45 5314 169
   Ing. Anna Vodálová - knižnica, +421 45 5314 174

   Ing. Pavel Pavlenda, PhD. – monitoring lesov, vedúci odboru, +421 45 5314 246, +421 904 101 317
  Ing. Zuzana Sitková, PhD. – klimatológia, zástupkyňa vedúceho odboru, +421 45 5314 158, +421 903 400 725
   Mgr. Ivan Barka, PhD. – geopriestorové analýzy, +421 45 5314 138, +421 918 837 611
   Ing. Tibor Priwitzer, PhD. – bilancie uhlíka, +421 45 5314 159
   doc. Ing. František Máliš, PhD. – biodiverzita
   Ľuboš Frič – technik, +421 45 5314 177
   Bc. Milan Konôpka – technik, +421 45 5314 176
   Bc. Alena Krištofčíková – technik, +421 902 922 083
   Ján Šulko – technik, +421 45 5314 207, +421 918 512 567
   Milan Zemko – technik, +421 45 5314 118

  RNDr. Jana Luptáková, PhD. - vedúca laboratória, +421 45 5314 429, +421 902 923 092
   Ing. Ružena Kršiaková - manažérka kvality, +421 45 5314 422
   Svetlana Žigmundová - laborantka, +421 45 5314 425
   Mgr. Katarína Výbohová - laborantka, +421 45 5314 421
   Ing. Laura Korčoková - laborantka, +421 45 5314 424

   Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. – agrolesnícke systémy, vedúci odboru, +421 45 5314 125, +421 911 938 235
   Ranáta Šníderová – sekretariát odboru, +421 45 5314 126
   Ing. Roman Longauer, CSc. – genofond lesných drevín
   Ing. Vladimír Mačejovský, PhD. – genofond lesných drevín, +421 45 5314 320
   Ing. Martin Belko, PhD. – zakladanie lesa, +421 45 5314 162
   Ing. Igor Štefančík, CSc. – výchova lesa, +421 45 5314 234
   Ing. Michal Pástor, PhD. – agrolesnícke systémy, +421 45 5314 162
   Ing. Hana Pavlendová, PhD. – vplyv ozónu na dreviny, +421 45 5314 163
   Milan Meňuš – technik, +421 45 5314 170, +421 918 512 574
   Klára Králova – technik, +421 45 5314 302
   Marián Blaško – technik, +421 45 5314 354

   Ing. Dagmer Bednárová, PhD. - koordinátorka KLRM, zástupkyňa vedúceho odboru, +421 45 5314 245, +421 902 999 301
   Ing. Ivan Horvát - kontrolór LRM, +421 45 5314 113
   Ing. Slavomír Strmeň - kontrolór LRM, +421 45 5314 242, +421 903 437 594

   Ing. Elena Takáčová - vedúca laboratória, +421 45 5314 219, +421 902 623 625 

   Ing. Andrej Kunca, PhD. – koordinátor lesníckej ochranárskej služby, vedúci odboru, +421 45 5314 501, +421 902 712 964
   Beata Slaná – sekretariát odboru, +421 45 5314 500
   Ing. Marcel Dubec – informačné systémy, +421 45 5314 178 / 511, +421 917 379 832
   Ing. Christo Nikolov, PhD. – informačné systémy, +421 45 5314 507
   doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka – abiotické činitele, +421 45 5314 323, +421 911 540 097 
   Ing. Miriam Maľová, PhD. – invázne druhy, +421 45 5314 320
   Miroslav Lipnický – technik, +421 45 5314 308
   Radoslav Nigríni – technik, +421 45 5314 512, +421 918 395 620
   Oľga Fekiačová – pomocný personál

   Ing. Juraj Galko, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, zástupca vedúceho odboru, +421 45 5314 502 / 312, +421 905 434 461
   Ing. Milan Zúbrik, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 504, +421 903 401 839
   Ing. Jozef Vakula, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 505, +421 902 649 291
   Ing. Michal Lalík, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 503 
   Ing. Slavomír Rell, PhD. - inšpektor LOS, hmyzí škodcovia, +421 45 5314 510
   Ing. Andrej Gubka, PhD. - inšpektor LOS, škody zverou, +421 45 5314 508, +421 918 611 209
   Ing. Roman Leontovyč, PhD. - inšpektor LOS, huboví škodcovia, +421 45 5314 506, +421 902 623 616
   Ing. Valéria Longauerová, PhD. - inšpektorka LOS, huboví škodcovia, +421 45 5314 321, +421 907 447 028

   Ing. Vladimír Šebeň, PhD. - inventarizácia lesa, vedúci odboru, +421 45 5314 181, +421 902 884 888
   Ľubica Bešinová - sekretariát odboru, +421 45 5314 305
   Ing. Michal Bošeľa, PhD. - produkcia lesa
   Ing. Jozef Pajtík, PhD. - produkcia lesa, +421 45 5314 127
   Ing. Vlastimil Murgaš, PhD. - manažment lesa, +421 45 5314 109, +421 918 512 571
   Ing. Peter Marčiš - produkcia lesa, +421 45 5314 161
   Dr. Gerhard Jöerg Rößiger - manažment lesa, +421 45 5314 109
   Ing. Ivan Sačkov, PhD. - diaľkový prieskum Zeme, +421 45 5314 360
   Ing. Maroš Sedliak, PhD. - podpora rozhodovania, +421 45 5314 168, +421 905 985 976
   Ing. Martin Moravčík, CSc. - využitie dreva, +421 45 5314 180, +421 903 401 834
   Ing. Milan Oravec, CSc. - využitie dreva, +421 45 5314 161, +421 903 399 383
   Ing. Marián Slamka, PhD. - manažment zveri, +421 45 5314 233, +421 918 512 576
   Ing. Martina Štěrbová, PhD. - ekosystémové služby, zástupkyňa vedúceho odboru, +421 45 5314 315, +421 917 985 495 
   Ing. Matej Schwarz - ekosystémové služby, +421 45 5314 135, +421 905 620 498
   Ing. Michal Vančo - lesnícka politika, +421 45 5314 556, +421 905 620 198
   Ing. Lucia Zacharová, PhD. - lesnícka politika

   Ing. Tomáš Gergeľ – digitalizácia lesnícko-drevárskeho sektora, vedúci centra, +421 45 5314 156, +421 911 659 997
   Ing. Peter Veverka – zástupca vedúceho zamestnanca,  projektový manažér, +421 45 5314 128
   RNDr. Slávka Tóthová, PhD. – recyklácia drevného odpadu, +421 45 5314 216, +421 903 455 849
   Dr. Ing. Tomáš Bucha –  projektový manažér, +421 45 5314 156, +421 911 659 997
  Ing. Beata Dolnozemská –  projektový manažér
  Ing. Igor Viszlai, PhD. –  projektový manažér, +421 45 5314 368, +421 905 620 427

   Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. - skenovanie dreva, zástupca vedúceho centra, +421 45 5314 128
   Ing. Radovan Gracovský, PhD. - skenovanie dreva
   Ing. Martin Chamula - technik, +421 907 686 089

   Ing. Martin Bartko, PhD. - rýchlorastúce dreviny, vedúci stanice, +421 903 896 868
   Ing. Štefan Miklós - rýchlorastúce dreviny, +421 45 5314 580
   Ondrej Csóka - technik, zástupca vedúceho stanice, +421 45 5314 580
   Tomáš Gróf - technik, +421 45 5314 580
   Alžbeta Tataiová - pomocný personál, +421 45 5314 580

   Ing. Ivor Rizman - riaditeľ, +421 45 5314 250
   Elena Hukelová – sekretariát riaditeľa, +421 45 5314 250

   Ing. Marek Garčár - vedúci odboru, znalec, koordinátor HÚL (KZSL), +421 905 585 907
   Ing. Ľudovít  Vaško, PhD. - zástupca vedúceho odboru, projektant HÚL (KZSL), +421 902 923 287
   Ing. Juraj Daniel-Szabó - projektant HÚL (KZSL), +421 905 585 908
   Ing. Jaroslav Gizela -  projektant HÚL (KZSL), +421 918 862 081
   Ing. Rastislav Lipták - projektant HÚL (KZSL),  +421 905 585 977
   Ing. Branislav Lizoň -  projektant HÚL (KZSL),  +421 905 585 932
   Ing. Ján Lukoťka -  projektant HÚL (KZSL),  +421 911 938 234
   Ing. Peter Maršalek - projektant HÚL (KZSL),  +421 905 586 004
   Ing. Jaroslav Škovran -  projektant HÚL (KZSL),  +421 905 585 927
   Ing. Michal Vyšinský -  projektant HÚL (KZSL),  +421 905 585 940
   Ing. Martin Pirchala, PhD. - znalec, projektant HÚL (KZSL),  +421 905 586 029
   Ing. et Ing. Boris Jedlička -  projektant HÚL (KZSL), +421 917 616 033
   Ing. Simona Vrábľová - projektant HÚL (KZSL),  +421 905 756 702
   Ing. Martin Bátor, PhD. - projektant HÚL (KZSL), +421 918 320 235

   Ing. Milan Machanský, PhD. - vedúci odboru, znalec, koordinátor HÚL, +421 905 299 647
   Ing. Marián Gábor, PhD. - zástupca vedúceho odboru, metodik - analytik HÚL, +421 45 5314 264
   Ing. Michal Bugala, PhD. - analytik HÚL, +421 45 5314 311
   Ing. Pavol Lančarič - koordinátor HÚL, +421 918 512 596, +421 45 5314 316
   Ing. Martin Minár - analytik HÚL, +421 45 5314 272, +421 905 755 530
   Ing. Alena Pástorová, PhD. -  projektant HÚL,, +421 45 5314 316
   Ing. Milan Lichý - projektant HÚL,  421 45 5314 317
   Ing. Miroslav Slanina -  projektant HÚL, +421 45 5314 343
   Ing. Tomáš Eštok - metodik - analytik HÚL, +421 45 5314 272

   Ing. Jozef Ratičák - vedúci odboru, koordinátor hospodárskej úpravy lesov, +421 905 830 441
   Ing.Ján Baláž - zástupca vedúceho odboru,  kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 282
   Ing. Peter Antal - kontrolór projektov HÚL, +421 911 938 242
   Ing. Erik Hirschner - kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 282
   Lucia Balcová - kontrolór projektov HÚL, +421 45 5314 249
   Ing. Ján Bobal - kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 086
   Ing. Oskar Malovecký - kontrolór projektov HÚL, +421 902 923 952
   Ing. Dušan Pavlišin - kontrolór projektov HÚL, +421 905 585 950
   Ing. Dušan Pohorelec - kontrolór projektov HÚL, +421 905 916 470

   Bc. Ing. Igor Morong - vedúci odboru,  znalec, koordinátor hospodárskej úpravy lesov, +421 902 923 082, +421 45 5314 301
   Ing. Ján Vavák - zástupca vedúceho odboru, projektant HÚL+421 918 958 406,  +421 45 5314 283
   Ing. Júlia Ovadová - projektant HÚL,   +421 45 5314 283, +421 902 923 088

    Ing. Anna Miková - riaditeľka, +421 45 5314 225, +421 902 922 084
   Miriam Vaslíková - sekretariát riaditeľa, +421 45 5314 229, +421 902 923 950

 Ing. Emília Rizmanová - vedúca zamestnankyňa, informácie z ISLH a poľovníctva - analytik - telepráca Žilina, +421 905 465 708
  Ing. Gabriela Fiľová -  zástupkyňa vedúcej, analytik, +421 45 5314 276
   Renáta Dubenová - informácie z ISLH,  +421 45 5314 270
   Ing. Martina Levická, PhD. - dátový kurátor, informácie z ISLH a poľovníctva - analytik, +421 45 5314 293
   Blanka Mozoľová Gašparová - informácie z ISLH a poľovníctva - operátor, +421 45 5314 567
   Erika Štefančíková - informácie z ISLH a poľovníctva - operátor, +421 45 5314 276
   Ľubica Zimová - informácie z ISLH a poľovníctva - operátor, +421 45 5314 248
   Ing. Jozef Bučko, PhD.- +421 911 540 096
   Ing. Terézia Križanová - materská dovolenka, 

   RNDr. Peter Koleda, PhD. - vedúci odboru DPZ, +421 45 5314 330, +421 902 454 323
   Mgr. Lucia Čumová - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 398
   Ing. Tomáš Kolenka - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 291
   Ing. Rastislav Piroh - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 330
   Vlasta Raganová - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie,  +421 45 5314 267
   Ing. Martina Šmoldasová - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie,  +421 45 5314 398
   Jana Trnovcová - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie,  +421 45 5314 258
   Ing. Boris Urbánek - diaľkový prieskum Zeme, projektant les. geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 291, +421 905 920 106
   Monika Zimermanová - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 267
   Mgr. Štefánia Ort-Šnepová - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 330
   Ing. Helena Serdelová - diaľkový prieskum Zeme, +421 45 5314 291
   Ing. Miriama Smreková, PhD. - rodičovská dovolenka
   Marian Hupian - diaľkový prieskum Zeme, projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 398, +421 905 920 106
   Mgr. Natália Nováčková - diaľkový prieskum Zeme, operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie, +421 45 5314 258

   Ing. Ján Poláčik - vedúci odboru GEO, programátor analytik,  +421 45 5314 359, +421 903 773 775
   Ing. Dominika Šuleková - zástupkyňa vedúceho, GIS špecialista,  +421 45 5314 282
   Ing. Daniela Bérešová - programátor analytik,  +421 45 5314 338
   Ing. Ivana Čepčeková - programátor analytik,  +421 45 5314 338
   Ing. Miroslav Juriš - programátor analytik, telepráca - Piešťany, +421 902 923 089
   Ing. Helena Lepeňová - programátor analytik,  +421 45 5314 338
   Alena Mareková - operátor kartograf,  +421 45 5314 348
   Marian Mika - operátor kartograf,  +421 45 5314 348
   Ing. Tibor Muszka - analytik kartograf, telepráca - Prešov, +421 902 923 080
   Ing. Eva Muszková - analytik kartograf, telepráca - Prešov, +421 902 923 951
   Mgr. Peter Švec - GIS špecialista,  +421 45 5314 294

Kontakt pre médiá

Útvar generálneho riaditeľa – hovorca NLC
Mobil: +421 905 620 427
e-mail: press@nlcsk.org

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu:
e-mail: zodpovedna.osoba@nlcsk.org

Kontakt na administrátora stránky

e-mail: admin.web@nlcsk.org

Nahlasovanie korupcie

e-mail: protikorupcii@nlcsk.org