Day

13 februára, 2023

Podpora obnovy poškodených lesov

Zvolen, 13. február 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) pružne reaguje na aktuálnu výzvu z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre podopatrenie 8.4 ktorého cieľom...