Aktuálne

Verejný odpočet činnosti NLC

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2018

P O Z V Á N K ADovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutočnídňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 ZvolenProgram verejného odpočtu:OtvoreniePrezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky...
.. viac

Výročné správy NLC

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2020

Prezentácia – Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Prezentácia – Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Výročné správy za rok 2004

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Archív tlačových správ

 • Vyvrcholením osláv 20. výročia lesnej pedagogiky bude medzinárodná konferencia

  Zvolen, 21. septembra 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen). Les je jedinečným miestom pre výchovu i vzdelávanie, ktoré lesníci realizujú formou aktivít a projektov lesnej pedagogiky pre rôzne cieľové skupiny už 20 rokov. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k...
  .. viac
 • Stanovisko NLC k medializovaným informáciám ohľadom obhospodarovania lesov v národných parkoch

  V poslednom období sú podsúvané verejnosti zavádzajúce informácie ohľadom prípravy a realizácie Programov starostlivosti o les, v lesoch v chránených územiach na Slovensku.  Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. veľmi presne popisuje obsah, rozsah a záväznosť Programov starostlivosti o les (PSL). Okrem iného uvádza aj to, že účastníkom konania sa stávajú zo zákona aj orgány...
  .. viac
 • Národné lesnícke centrum reaguje na zmenu legislatívy v oblasti vedenia lesnej hospodárskej evidencie

  Zvolen, 07. septembra 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) reagovalo na zmenu legislatívy a pripravilo aktuálnu verziu publikácie „Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie“.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 66 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch vydáva všeobecne záväzný právny predpis, ktorý...
  .. viac
 • Les – cesta k poznaniu a ozdraveniu

  Zvolen, 23. augusta 2021 – „Keď poznáme kraje svoje, poznáme i samých seba“, je výrok slovenského historika a botanika Andreja Kmeťa. Pandémia Covid-19 mnohých „vyhnala“ do lesa a tak objavili miesta v lese, ktoré by možno za iných okolností nenavštívili, hoci sú na dosah. Okrem toho, lesy v súvislosti s prevenciou pred ochorením sú ideálnym miestom, ktoré podporuje mentálne i fyzické zdravie....
  .. viac
 • Ťažba v národných parkoch nestúpa, práve naopak

  Zvolen, 15.7.2021 – Pracovné stretnutie odborníkov z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Štátnej ochrany prírody SR odhalilo dôvody nezrovnalosti medzi informáciami o výške ťažby v národných parkoch prezentovanými v médiách. Rozdielne metodické spracovanie údajov z lesnej hospodárskej evidencie zapríčinilo nesúlad interpretovaných údajov o výške ťažby v národných parkoch v...
  .. viac
 • Jelene, líšky a medvede vzdelávali deti v univerzitnom parku

  Zvolen, 24. jún 2021 – V nádherných priestoroch parku Technickej univerzity vo Zvolene sa uskutočnila zaujímavá akcia. Absolventi Detskej lesníckej univerzity (DELESUN) spoločne s frekventantmi Kurzu lesnej pedagogiky, pod záštitou Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, strávili v tieni mohutných stromov nezabudnuteľné predpoludnie, obsahom ktorého bol v prvom, druhom  i treťom rade LES. Mladí adepti lesníctva sa...
  .. viac
 • Mesto lesníctva bude mať svoje environmentálne vzdelávacie centrum biodiverzity

  Zvolen, 1. júna 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) pripravuje projekt zameraný na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v Biologickej základni Veľká Stráž pri Zvolene.  Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Spolu s projektovým vyučovaním využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia. Poskytuje nielen...
  .. viac
 • Naučme deti, že dôležité veci sa neudejú rýchlo!

  Zvolen, 27. mája 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) už po tretí raz otvára vzdelávací program s názvom Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Program kladie dôraz na lesný ekosystém a environmentálnu výchovu človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa....
  .. viac
 • Súčasťou riešenia zachovania biodiverzity sú hlavne mladí

  Zvolen, 22. mája 2021 – Národné lesnícke centrum podporuje kampaň Medzinárodného dňa biodiverzity 2021 formou vzdelávacej aktivity pre mladých poslucháčov prebiehajúcej Detskej lesníckej univerzity a zdieľaním online kampane na profiloch Lesná pedagogika v rámci sociálnych sietí. Lesy sú jedným z najrozmanitejších ekosystémov na Zemi. Sú najvýznamnejším zdrojom obnoviteľných ekologických surovín a zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane a tvorbe jednotlivých zložiek...
  .. viac

Zámeny pozemkov

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy