Aktuálne

Výročné správy NLC

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

Od roku 2021 sa uznesením vlády SR č. 773/2021 zrušila povinnosť vydávania správy o činnosti – výročnej správa pre NLC. Napriek tomu NLC pristúpilo k vypracovaniu a zverejneniu správy o činnosti za rok 2021. 

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2021

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Výročné správy za rok 2004

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Zámeny pozemkov

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy

Archív tlačových správ

 • Najväčšia lenícka konferencia píše už svoj 31. ročník

  Zvolen/Vysoké Tatry, 6. október 2022 – Aktuálne problémy v ochrane lesa – to je názov už tradičnej medzinárodnej konferencie, ktorá sa v týchto dňoch koná v Hornom Smokovci. Takmer dve stovky účastníkov zastupujú štátny aj neštátny lesnícky sektor, oblasti vedy, výskumu, či akademickú obec. Cieľom konferencie je v prvom rade poskytnúť aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa tak, ako ich...
  .. viac
 • Spoločné terénne školenie „Cesty k zdravým lesom”

  Zvolen, 4. október 2022 –  Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky nedávno zorganizovalo spoločné terénne školenie pre obhospodarovateľov lesov, v lokalite Vysokých Tatier, pod názvom „Cesty k zdravým lesom”.  Cieľom vzdelávacej aktivity bolo poskytnutie najaktuálnejších poznatkov lesníckeho výskumu z oblasti pestovania, ochrany lesa a ukážok dobrej lesníckej praxe s dôrazom na...
  .. viac
 • Lesná pedagogika preniká do škôl

  Nitra/Zvolen, 28. septembra 2022 – Viac než sto slovenských aj zahraničných učiteľov, vychovávateľov, ale aj odborníkov z praxe – lesníkov a lesných pedagógov, budú posledné dva septembrové dni diskutovať v Nitre na tému Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní. Konferenciu pod týmto názvom organizuje vo svojich priestoroch Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína...
  .. viac
 • Hrdí na svoj kúsok lesa

  Zvolen, 14. september 2022 – Hornatá krajina Slovenska pôsobí pre niektorých zahraničných hostí priam exoticky. Takto ju vnímala aj 22-členná delegácia majiteľov lesa z rovinatého Lotyšska, ktorí minulý týždeň navštívili viaceré lesnícke subjekty na Slovensku. Výmenná cesta bola zameraná na získavanie lesníckych skúseností z oblasti preventívnych opatrení v súvislosti s poškodením lesných porastov a to...
  .. viac
 • Novinka v lesníckom poradenstve – vzorové projekty pre Program rozvoja vidieka

  Zvolen, 9. september 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, v spolupráci so Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja organizuje v termíne 14.09.2022 pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa tematický seminár venovaný Informačnému systém lesného hospodárstva a podpore lesníctva z PRV SR 2014 – 2022. V rámci  programu bude...
  .. viac
 • Stanovisko NLC k predbežným výsledkom DNA analýzy početnosti medveďa hnedého

  Zvolen, 23. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zhodnotí výsledky výskumu veľkosti populácie medveďa hnedého, ktorý vykonala Karlova univerzita a jej výsledky boli predbežne prezentované vo forme tlačovej správy, až po ich reálnom publikovaní.   Vzhľadom na fakt, že výsledky druhého sčítania medveďov na Slovensku neprešli vedeckou obhajobou, ani neboli publikované v práci, ktorá by...
  .. viac
 • Dobrý príklad a inovácia nie je to isté

  Zvolen, 12. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v rámci projektu Roserwood 4.0 hodnotilo viac ako sto dobrých príkladov a inovácií (Best practices and Innovations) vytvorených s využitím digitalizácie, a to v oblastiach manažmentu lesov, dodávok dreva a celého lesnícko-drevárskeho sektora.  Konzorcium projektu Rosewood 4.0 pozostáva z 21 organizácií zo 17 európskych štátov. Partnerské...
  .. viac
 • Údaje o výške kalamitnej ťažby zverejnené MŽP podporujú stanovisko NLC k problematike nespracovaného kalamitného dreva

  Zvolen, 8. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v žiadnom prípade nenavrhuje vyťažiť drevo z území národných parkov, a už určite nie z území v 5. stupni ochrany. Ide o hrubé nepochopenie zo strany Ministerstva životného prostredia (MŽP). NLC minulý týždeň vyhodnotilo, koľko dreva bolo ponechaného za posledných 10 rokov v slovenských lesoch ako...
  .. viac
 • Kde by malo zhorieť drevo?

  Zvolen, 4. august 2022 – Viac než 2 milióny m3 dreva. To je množstvo, ktoré leží v slovenských lesoch, ako dôsledok nespracovania kalamity za posledných 10 rokov. 2 milióny m3, ktoré by v čase energetickej krízy a nedostatku palivového dreva mohli pomôcť. 2 milióny m3, ktoré ležia a schnú v lese, pričom vytvárajú nebezpečný základ...
  .. viac