loader image

Aktuálne

Verejný odpočet činnosti NLC

Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť. Username Password Remember me Lost your password?
.. viac

Tlačové správy

  Výročné správy NLC

  Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

   

  Výročná správa za rok 2018

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

  Výročná správa za rok 2017

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

  Výročná správa za rok 2016

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

  Výročná správa za rok 2015

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

  Výročná správa za rok 2014

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

  Výročná správa za rok 2013

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

  Výročná správa za rok 2012

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

  Výročná správa za rok 2011

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

  Výročná správa za rok 2010

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

  Výročná správa za rok 2009

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

  Výročná správa za rok 2008

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

  Výročná správa za rok 2007

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

  Výročná správa za rok 2006

  Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

  Výročné správy za rok 2005

  Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

  Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

  Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

  Výročné správy za rok 2004

  Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

  Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

  Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

  Zámeny pozemkov

  Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy