Aktuálne

Verejný odpočet činnosti NLC

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2018

P O Z V Á N K ADovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutočnídňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 ZvolenProgram verejného odpočtu:OtvoreniePrezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky...
.. viac

Výročné správy NLC

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2020

Prezentácia – Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Prezentácia – Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Výročné správy za rok 2004

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Archív tlačových správ

 • Národné lesnícke centrum od roku 2022 mení svoju organizačnú štruktúru

  Zvolen, 4. január 2022 – Od 1. januára 2022 platí na Národnom lesníckom centre (NLC) vo Zvolene nová organizačná štruktúra. Jej hlavným cieľom je zefektívnenie vnútorných riadiacich procesov. V rámci napĺňania poslania a dlhodobého výhľadu pristúpilo NLC k organizačnej zmene, ktorá by mala zabezpečiť ako rozvoj ľudských zdrojov, tak aj rozvoj inovatívneho prostredia, zlepšenie transferu poznatkov a v neposlednom rade...
  .. viac
 • Vzájomná spolupráca slovenských a ukrajinských lesníkov

  Zvolen, 17. decembra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“. Projekt sa realizuje prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020, spolufinancovaného Európskou úniou. Jednou z aktivít projektu bola aj rekonštrukcia lesnej cesty na...
  .. viac
 • Reakcia Národného lesníckeho centra na hercov činohry SND

  Zvolen, 9. december 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) si vysoko váži záujem hercov činohry Slovenského národného divadla o stav a budúcnosť našich lesov. Niektoré vyhlásenia, ktoré odzneli v dnešnom krátkom videu však môžu spôsobiť v očiach laickej verejnosti mylnú predstavu o skutočnom stave lesov a národných parkov na Slovensku. Preto si dovoľujeme uviesť niekoľko doplňujúcich informácií. V prvom rade je potrebné...
  .. viac
 • Unikátna učebňa LES je miestom vzdelávania nielen pre lesníkov ale aj pre pedagógov

   Zvolen, 9. novembra 2021 – Národné lesnícke centrum v rámci svojej pôsobnosti zastrešuje aj celoživotné vzdelávanie dospelých v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Hlavnými piliermi tohto vzdelávania je podpora zvyšovania environmentálneho povedomia, citlivé reflektovanie na aktuálne témy v oblasti lesníctva, poľovníctva a ochrany životného prostredia a systematická práca s verejnosťou. V uplynulom období ukončilo...
  .. viac
 • Budova Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa rozsvietila na zeleno

  Zvolen, 2.11.2021 – Viaceré svetové, či slovenské pamiatky a budovy sa v dňoch 1. a 2. novembra rozsvietili na zeleno. Stalo sa tak pri príležitosti zasadnutia svetových lídrov na Klimatickom summite Organizácie spojených národov, známom pod skratkou COP26 v Glasgowe. Budova Národného lesníckeho centra (NLC) na Sokolskej ulici vo Zvolene je medzi nimi. Pre upriamenie...
  .. viac
 • Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

  Zvolen, 27. októbra 2021 – Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Jedným z partnerov tohto podujatia bolo aj Národné lesnícke centrum (NLC). Nosnou témou konferencie COINTT 2021 bolo zvyšovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere...
  .. viac
 • NLC pri podpise Memoranda o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny

  Zvolen, 25. októbra 2021 – vychádzajúc z uvedeného memoranda podpísaného medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom životného prostredia SR si uvedomujeme, že ako lesníci, tak aj ochrana prírody potrebuje pre starostlivosť o les kvalitné údaje. Práve preto Národné lesnícke centrum (NLC), ako odborná inštitúcia, ktorá už 15 rokov prepája lesnícky výskum, inovácie, poradenstvo, vzdelávanie,...
  .. viac
 • Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021

  Zvolen, 26. októbra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) v dňoch 7. – 8. októbra 2021 sa v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnil už 30. ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021“.  Jej cieľom bolo poskytnúť informácie o problémoch ochrany lesa v uplynulom roku na Slovensku v porovnaní so situáciou v Česku a Poľsku, z ktorých...
  .. viac
 • Na Slovensku rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm

  Zvolen, 20. októbra 2021 – Dnes si opäť pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy ako jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi, majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť. Tvoria mimoriadne dôležitú zložku prírodného prostredia aj ako významný zdroj obnoviteľnej energie. Národné lesnícke centrum –...
  .. viac

Zámeny pozemkov

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy