Aktuálne

Výročné správy NLC

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

Od roku 2021 sa uznesením vlády SR č. 773/2021 zrušila povinnosť vydávania správy o činnosti – výročnej správa pre NLC. Napriek tomu NLC pristúpilo k vypracovaniu a zverejneniu správy o činnosti za rok 2021. 

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2021

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Výročné správy za rok 2004

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Zámeny pozemkov

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy

Archív tlačových správ

 • Promócie detských lesníkov

  Zvolen, 15. jún 2022 –  „Osud lesov je v našich rukách“ je hlavným mottom už v poradí dvanásteho ročníka Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné promócie absolventov sa uskutočnia v štvrtok 16. júna 2022 o 14:30 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Tridsaťpäť šiestakov základných škôl zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr pravidelne od...
  .. viac
 • Lesní pedagógovia opäť priniesli kúsok lesa do Detskej nemocnice v Banskej Bystrici

  Zvolen, 9. jún 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici (DFN BB) pravidelne organizujú interaktívne besedy o lese pre hospitalizované deti. Cieľom spolupráce je umožniť malým pacientom vzdelávať sa a nepriamo prostredníctvom lesa im spríjemniť pobyt v nemocnici. Prinesú...
  .. viac
 • Ponuka aktivít lesnej pedagogiky pri realizácii projektov Zeleného vzdelávacieho fondu 2022

  Zvolen, 6. jún 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky ponúka možnosť spolupráce pri napĺňaní cieľov plánovaných aktivít v rámci projektov financovaných zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2022. Oblasť spolupráce sa týka realizácie aktivít lesnej pedagogiky, obsahovej tvorby náučných chodníkov, vzdelávacích záhrad alebo ponuky odborných publikácii a pracovných listov s témou...
  .. viac
 • Slovenské lesníctvo úspešne pokračuje v medzinárodnej spolupráci

  Zvolen, 2. jún 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje v realizácii medzinárodného projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. V máji NLC zorganizovalo dve študijné cesty pre srbských expertov, ktorých cieľom bolo prezentovať systém podpory lesného hospodárstva z prostriedkov Európskej únie a postupy tvorby a implementácie lesníckej politiky s dôrazom...
  .. viac
 • Partnerstvo lesníckych subjektov umožní zavedenie inovácií z výskumu do praxe

  Zvolen, 12. mája 2022 – Národnému lesníckemu centru (NLC) boli Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválené dva obsahové námety zamerané na overenie výsledkov lesníckej vedy a výskumu. Ide o vytvorenie inovačného partnerstva s obhospodarovateľmi lesa. NLC sa v spolupráci s vybranými obhospodarovateľmi lesa rozhodlo preniesť výsledky výskumu do lesníckej praxe založením dvoch operačných skupín Európskych inovačných...
  .. viac
 • Lesnícke dni opäť potvrdili, že sú znakom spolupráce

  Zvolen, 2. máj 2022 – Na deň Zeme, 22. apríla sa otvorili v poradí už 16-te Lesnícke dni, najväčší projekt lesníkov od roku 2007. Ich hlavnou myšlienkou bola spolupráca lesníckych inštitúcií a motív dreva, ktoré každého človeka spája s lesmi. Podujatie bolo podporené záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Miestom slávnostného otvorenia s...
  .. viac
 • Spoločne sme vysadili 700 stromov na Starých Horách

  Zvolen, Staré Hory, 27. apríla 2022 Študenti Detskej lesníckej univerzity (DELESUN) spoločne s lesníkmi, lesnými pedagógmi a budúcimi učiteľmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spoločne vysadili 700 nových stromov v lese na Starých Horách. Aktivita bola súčasťou programu odbornej prednášky DELESUN, zameranej na poznávanie princípov udržateľného hospodárenia, pestovania lesa a jeho...
  .. viac
 • Drevo a produkty z neho spájajú celú spoločnosť s lesmi – nielen počas Lesníckych dní

  Zvolen, 19. apríl 2022 – Drevo je základným produktom lesného hospodárstva. Je to krásny, prirodzený, ušľachtilý, ekologický, trvale obnoviteľný i recyklovateľný materiál, z ktorého sa vyrába mnoho predmetov. Napríklad aj drevený most, ktorý môže byť pomyselným spojivom pre spoluprácu – tak ako ním sú LESNÍCKE DNI, ktoré spájajú nielen lesnícke inštitúcie, ale aj partnerov z...
  .. viac
 • O podporu lesného hospodárstva z Programu rozvoja vidieka už len elektronicky

  Zvolen, 7. apríl 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) informuje potenciálnych žiadateľov o podporu z Programu rozvoja vidieka (PRV SR) o zmenách súvisiacich s podávaním žiadostí. Od roku 2022, obdobne ako v prípade poľnohospodárskych výziev, tak aj v prípade pripravovaných lesníckych výziev, pristupuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) k významnej zmene v procese uchádzania sa o finančnú podporu z PRV...
  .. viac