loader image

Aktuálne

Ponuka prebytočného majetku štátu

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku 4.10.2019

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení...
.. viac

Verejný odpočet činnosti NLC

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2018

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť. Username Password Remember me Lost your password?
.. viac

Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť. Username Password Remember me Lost your password?
.. viac

Pozvánka na verejný odpočet činnosti NLC za rok 2018

P O Z V Á N K A Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod. v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen       Program verejného odpočtu:   Otvorenie Prezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti...
.. viac

Tlačové správy

 • Lesnícke dni 2019 priniesli živé srdce pre les

  Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť. Username Password Remember me Lost your password?
  .. viac
 • Lesnícke dni 2019

  Zvolen, 23. 4. 2019 Apríl – mesiac lesov a Lesnícke dni sú nerozlučne späté už niekoľko rokov. 26. apríla 2019 bude vo Zvolene slávnostne otvorený v poradí už trinásty ročník tohto podujatia organizovaného pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej. Celodenný program sa bude niesť v duchu nosnej myšlienky Les – živá učebňa. Organizátori každý rok...
  .. viac
 • Národné lesnícke centrum skrášľuje svoje okolie

  Zvolen, 16. 04. 2019 V utorok 16. apríla sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo do akcií „Spolu vyzbierame/urobíme viac 2019 a Deň Zeme“  28 pracovníkov tejto významnej lesníckej inštitúcie. Plne si uvedomujeme spoločenskú zodpovednosť našej organizácie za naše okolie a považujeme za prirodzené aj takýmto spôsobom prispieť k skrášleniu Zvolena – hlavného mesta lesníctva....
  .. viac
 • Cezhraničná spolupráca pri adaptácii lesov na klimatickú zmenu

  Zvolen, 08. 04. 2019 Adaptácia na klimatickú zmenu a udržanie kvality životného prostredia patria medzi najväčšie výzvy súčasnosti. Touto problematikou, so zameraním na lesné ekosystémy, sa zaoberá projekt SUSTREE, financovaný programom EÚ Interreg. Jeho účelom je napomôcť tomu, aby sa v strednej Európe mohli už dnes používať semená a sadenice našich hlavných drevín – smreka obyčajného,...
  .. viac
 • Keď lesníci a ochranári spolupracujú …

  14. novembra 2017 – Národné lesnícke centrum plánuje zrekonštruovať významnú lesnícku budovu. Zohľadňuje pri tom aj výskyt chránených živočíchov. Národné lesnícke centrum (NLC) získalo od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) povolenie na odstránenie hniezd chránenej belorítky obyčajnej (Delichtonurbica) z budovy na Sokolskej ulici vo Zvolene, ktorá je prirodzeným miestom výskytu tohto vtáctva. Budova...
  .. viac
 • Vedenie Národného lesníckeho centra rokovalo o spoločných projektoch v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku

  V dňoch 23.- 27. októbra 2017 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta vedenia Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene do Srbska. Pod vedením generálneho riaditeľa NLC Bc. Ing. Ľuboša Halvoňa, PhD., sa na nej zúčastnili riaditelia ústavov NLC – Dr. Ing. Tomáš Bucha, Ing. Anna Miková a Ing. Milan Sarvaš, PhD. Hlavným cieľom návštevy bola príprava...
  .. viac
 • Detská lesnícka univerzita opäť otvorila svoje brány

  Pondelok 16. októbra 2017 sa pre 46 šiestakov zo základných škôl vo Zvolene, Banskej Bystrici, Badíne, Sliači a Vígľaši začal inak ako bežný školský deň. Stali sa študentmi už 8. ročníka Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné otvorenie a hneď aj prvé prednášky a zážitky odštartovali ráno o 8.30 v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Počas 9....
  .. viac
 • Les a voda

  Zvolen, 20. október 2010   Dňa 21. októbra  2010 (so začiatkom o 9:30 hod.) sa bude na Národnom lesníckom centre vo Zvolene pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky konať odborný seminár na aktuálnu tému    “LES A VODA”. Cieľom seminára je prezentovať a zhodnotiť názory odborníkov rôznych rezortov na problematiku „les a voda“...
  .. viac
 • Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010

  Zvolen, 27. 04. 2010      Konferenciu zorganizovalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen pod záštitou sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR, Technickej univerzity vo Zvolene – Katedry ochrany lesa a poľovníctva, sekcie integrovanej ochrany lesa odboru lesníctva sapv a Slovenskej lesníckej spoločnosti zsvts.      Je dobrým zvykom vedecké poznatky získavané z výskumov realizovaných na...
  .. viac

Výročné správy NLC

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

 

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Výročné správy za rok 2004

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Zámeny pozemkov

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy