Aktuálne

Verejný odpočet činnosti NLC

Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

P O Z V Á N K ADovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutočnídňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 ZvolenProgram verejného odpočtu:OtvoreniePrezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky...
.. viac
 • Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

  Zvolen, 22. mája 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) aj počas karanténnych opatrení vyvolaných koronavírusovou pandémiu pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojej vzdelávacej  činnosti zameranej na udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Od svojho vzniku Národné lesnícke centrum zrealizovalo vďaka finančným prostriedkom z  Programu rozvoja vidieka SR už 30...
  .. viac
 • Zavreté školy otvorili nové výzvy aj pre digitálne environmentálne vzdelávanie

  Zvolen, 30. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravuje každoročne projekty zamerané na prácu s verejnosťou a podporu environmentálneho vzdelávania. V súčasnom nepriaznivom období šírenia ochorenia COVID-19 je praktická realizácia projektov v štandardnom režime nemožná, a tak sme aj my pristúpili k digitálnemu environmentálnemu vzdelávaniu. Aktuálna mimoriadna situácia priniesla množstvo otáznikov...
  .. viac
 • Program starostlivosti o lesy – ako dlho trvá jeho vyhotovenie?

  Zvolen, 24. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHUL Zvolen) plní v sektore lesného hospodárstva nezastupiteľnú úlohu – organizuje a kontroluje vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy. Ide pritom o časovo náročný proces, s osobitým spôsobom financovania, čo môže viesť k neúmerne dlhej dobe vyhotovovania programov starostlivosti o lesy i k problémom vo finančnom krytí týchto...
  .. viac
 • Vo Zvolene sa buduje centrum excelentnosti LignoSilva

  Zvolen, 16. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, buduje unikátne medzinárodné teamingové centrum excelentnosti LignoSilva s prepojením na európsky lesnícko-drevársky komplex. Európska komisia projektu udelila „Seal of Excellence“, tzv. pečať excelentnosti, ktorá umožnila projektu získať financovanie zo štrukturálnych fondov. Národné lesnícke centrum v súčasnosti pôsobí ako koordinátor Pracovnej...
  .. viac
 • Ortofotomozaika celého územia Slovenska je dostupná všetkým

  Zvolen, 06. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, v spolupráci s ďalšími organizáciami po prvýkrát v histórii vytvorilo ortofotomozaiku celého územia Slovenska. Toto jedinečné dielo, vyhotovené v súlade s pravidlami Európskej komisie a dostupné širokej verejnosti, výrazne prispeje k zefektívneniu verejne správy na viacerých úsekoch. Krajina má jedinečný a originálny charakter. Kombinácia jej vlastností...
  .. viac
 • Slovenské lesníctvo má ambície pomáhať na západnom Balkáne

  Zvolen, 03. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní, lesnom plánovaní, práci s verejnosťou a environmentálnom vzdelávaní, je pripravené pokračovať v medzinárodnej spolupráci. V nasledujúcom období chce nadviazať na úspešnú spoluprácu so srbskými partnermi v sektore lesného hospodárstva. Národné lesnícke centrum má v ostatných...
  .. viac
 • Na Slovensku sa okrem pandémie koronavírusu šíri aj pandémia v smrekových lesoch. Zachránime ich?

  Zvolen, 23. marca 2020 – Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie potrebný súhlas orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny. S tým je spojené plynutie času, počas ktorého (zvlášť v teplejšom predjarnom období) nastupuje lykožrút. Nespracované kalamitné drevo je tak „infikované“...
  .. viac
 • Národné lesnícke centrum vo Zvolene – rekonštrukcia budovy NLC prebieha v spolupráci s renomovanými architektmi.

  Zvolen, 21. februára 2020 – Už takmer 8 mesiacov prebieha komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Budova Národného lesníckeho centra s verejným cestným podjazdom na Sokolskej ulici bola postavená podľa projektu...
  .. viac
 • Európsky týždeň lesov – lesy a cirkulárna ekonomika

  Zvolen, 05. novembra 2019 – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Európska hospodárska komisia OSN (UNECE) vyhlásili týždeň od 4. do 8. novembra 2019 za Európsky týždeň lesov. Európsky týždeň lesov predstavuje možnosť zviditeľniť lesnícky sektor a lesné hospodárstvo, zvýšiť povedomie o dôležitosti  lesa pre ochranu životného prostredia a jeho význame pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti v Európe. Témou...
  .. viac

Výročné správy NLC

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Prezentácia – Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Výročné správy za rok 2004

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen + prílohy

Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen

Zámeny pozemkov

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy