Zriadovacia listina

Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC (účinnosť od 20.06.2023)

Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC (účinnosť od 17.06.2020)

Zriaďovacia listina NLC – doplnená rozhodnutiami zriaďovateľa NLC z roku 2007, 2011 a 2013 (účinnosť do 19.2.2014)