Vianočný stromček v detskej nemocnici dostal meno Barborka

Zvolen, 5. december 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v oblasti aktivít lesnej pedagogiky každoročne prinášajú do nemocnice najkrajší symbol slovenských Vianoc – zelený vianočný stromček. Tohtoročný vianočný stromček pochádza z Mestských lesov Banská Bystrica a samotní malí pacienti ho nazvali pekným decembrovým menom BARBORKA.

Vianočný stromček, ako produkt udržateľného hospodárenia v lesoch, je tradičný symbol slovenských Vianoc. Symbolizuje nádej a vieru, že po náročnom roku prichádza čas na spomalenie a pekné chvíle s rodinou. Vianočný stromček, ktorý dnes prinášame do detskej nemocnice v spolupráci s Mestskými lesmi v Banskej Bystrici, nech je pre všetkých pacientov symbolom viery a nádeje, že tohtoročné Vianoce strávia doma s rodinami a priateľmi,“ povedal Peter Balogh, generálny riaditeľ NLC pri dnešnom odovzdávaní.

Lesní pedagógovia s aktivitami lesnej pedagogiky navštevujú Detskú fakultnú nemocnicu od roku 2008. Cieľom spolupráce je umožniť malým pacientom vzdelávať sa a nepriamo ,prostredníctvom lesa, im spríjemniť pobyt v nemocnici. Počas tohtoročnej adventnej návštevy malých pacientov sme spoločne poznávali ihličnaté dreviny a vyrábali vianočné dekorácie inšpirované lesom,“ doplnila lesná pedagogička Andrea Melcerová z NLC.

Jedna z detských pacientov, Adelka, ktorá absolvovala aktivity lesnej pedagogiky na záver skonštatovala: „Poznať dreviny, z ktorých je vianočný stromček je zázračné. Najkrajšia je naša jedlička Barborka.“


Kontakt k aktuálnej téme:

 Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 436

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).