Day

20 marca, 2023

Zdravé lesy pre zdravých ľudí

Zvolen, 20. marec 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tohto roku kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne...