Category

Tlačové správy

Národné lesnícke centrum pripravuje sériu brožúr pre nových vlastníkov lesov

Zvolen, 20. mája 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravuje sériu publikácii pre nových vlastníkov lesov, ktoré pomôžu pri základnej právnej...

Napredovanie projektu – Centrum excelentnosti LignoSilva

Zvolen, 23. apríla 2021 – Národné lesnícke centrum vo Zvolene od roku 2017 buduje unikátne medzinárodné Centrum excelentnosti LignoSilva.  Ide o spoločný strategický projekt NLC a Výskumného ústavu papiera a...

Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme

Zvolen, 21. apríla 2021 – V ostatných dňoch sa v Bratislave uskutočnila 8. konferencia ministrov procesu FOREST EUROPE o budúcnosti európskych lesov, ich ochrane aj rozvoji v kontexte klimatickej  zmeny. Na dvojdňovom summite ministrov...

Les ukrytý v knihe v online prostredí

Zvolen, 6. apríla 2021 – Projekt LES UKRYTÝ V KNIHE, ktorý pripravuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania v spolupráci s partnerom – LESY SR, štátny podnik...

Zelený apríl – mesiac lesov a lesníkov

Zvolen, 1. apríla 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravilo aktivity podporujúce povedomie o význame lesov pre človeka a spoločnosť v rámci tradície „Apríl – mesiac lesov“....

Rozvojová pomoc pre moldavské lesné hospodárstvo

Zvolen, 24.03.2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravil projektový zámer na spoluprácu s moldavskými lesníkmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácie lesníctva. NLC-ÚLPV...

Medzinárodný deň lesov 2021 – začiatok dekády obnovy ekosystémov

Zvolen, 15. marca 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravilo kampaň s názvom „Obnova lesov – cesta k ozdraveniu a blahobytu“, ktorá je témou...

Učenie o lese budú realizovať odborníci z Národného lesníckeho centra

Zvolen, 22. februára 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen získalo oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických...

20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku

Zvolen, 15. februára 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) si pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku....

Aj NLC má svoje miesto v rámci obnovy globálnych ekosystémov

Zvolen, 04. februára 2021 – OSN vyhlásilo obdobie rokov 2021 – 2030 za dekádu obnovy ekosystémov, v ktorej kľúčovú úlohu plnia práve aktivity súvisiace s bojom proti odlesňovaniu. Podľa celosvetových údajov amerického...
1 2 3 4 5 8