Category

Tlačové správy

Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

Zvolen, 22. mája 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) aj počas karanténnych opatrení vyvolaných koronavírusovou pandémiu pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojej vzdelávacej  činnosti zameranej na udržateľný...

Zavreté školy otvorili nové výzvy aj pre digitálne environmentálne vzdelávanie

Zvolen, 30. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravuje každoročne projekty zamerané na prácu s verejnosťou a podporu environmentálneho vzdelávania. V súčasnom nepriaznivom...

Program starostlivosti o lesy – ako dlho trvá jeho vyhotovenie?

Zvolen, 24. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHUL Zvolen) plní v sektore lesného hospodárstva nezastupiteľnú úlohu – organizuje a kontroluje vyhotovovanie programov...

Vo Zvolene sa buduje centrum excelentnosti LignoSilva

Zvolen, 16. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, buduje unikátne medzinárodné teamingové centrum excelentnosti LignoSilva s prepojením na európsky lesnícko-drevársky komplex. Európska...

Ortofotomozaika celého územia Slovenska je dostupná všetkým

Zvolen, 06. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, v spolupráci s ďalšími organizáciami po prvýkrát v histórii vytvorilo ortofotomozaiku celého územia Slovenska. Toto jedinečné dielo,...

Slovenské lesníctvo má ambície pomáhať na západnom Balkáne

Zvolen, 03. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní, lesnom plánovaní, práci s verejnosťou a environmentálnom...

Na Slovensku sa okrem pandémie koronavírusu šíri aj pandémia v smrekových lesoch. Zachránime ich?

Zvolen, 23. marca 2020 – Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie potrebný súhlas...

Národné lesnícke centrum vo Zvolene – rekonštrukcia budovy NLC prebieha v spolupráci s renomovanými architektmi.

Zvolen, 21. februára 2020 – Už takmer 8 mesiacov prebieha komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej...

Európsky týždeň lesov – lesy a cirkulárna ekonomika

Zvolen, 05. novembra 2019 – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Európska hospodárska komisia OSN (UNECE) vyhlásili týždeň od 4. do 8. novembra 2019 za Európsky týždeň lesov. Európsky týždeň...

Lesy spájajú generácie

Zvolen, 18. októbra 2019 – Stretnutia viacerých generácií majú zvláštny nádych. Október ako mesiac úcty k starším – k našim otcom a mamám, k našim starým rodičom, prarodičom, nás pozýva venovať im čas, uznať...
1 2 3