Category

Tlačové správy

Viete ako prebiehajú skúšky odborných lesných hospodárov na Slovensku?

Zvolen, 23. septembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) aj v sťažených podmienkach spojených s pandémiou COVID-19 prebiehajú na Slovensku skúšky...

Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene.

Zvolen, 04. septembra 2020 – Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo totiž aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Národným lesníckym...

Lesnícke dni 2020 … Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Zvolen, 02. septembra 2020 – Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, inak a 14....

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov

Zvolen, 29.06.2020 – Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva. Táto kombinácia, dnes označovaná ako agrolesníctvo, by...

Zamestnanci Národného lesníckeho centra si zveľaďujú svoje okolie

V stredu 24. júna 2020 sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo 19 pracovníkov do skrášľovania okolitého exteriéru tejto významnej slovenskej lesníckej inštitúcie. Aj napriek problematickým uplynulým...

Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE, 10-te jubileum

Zvolen, 17. júna 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) projekt LES UKRYTÝ V KNIHE ukončil svoj jubilejný 10. ročník. Celoslovenská...

Jubilejná Detská lesnícka univerzita

Zvolen, 11. júna 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) jubilejné ukončenie 10. ročníka Detskej lesníckej univerzity bude kvôli koronakríze iné...

Vedeli ste, že aj lesníci sa venujú meteorologickému monitoringu? Lesnícky meteorologický monitoring poskytuje operatívne údaje o počasí z lesných oblastí Slovenska

Zvolen, 29. mája 2020 – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) už niekoľko rokov prevádzkujú sieť meteorologických staníc...

Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

Zvolen, 22. mája 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) aj počas karanténnych opatrení vyvolaných koronavírusovou pandémiu pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojej vzdelávacej  činnosti zameranej na udržateľný...

Národné lesnícke centrum zriaďuje pilotný objekt prebudovy lesa na prírode blízke hospodárenie

Zvolen, 07. mája 2020 – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ: „Obnova biodiverzity a ekosystémových služieb klimatickou...
1 2 3 4