Stromček pod stromček prináša jedličku ako symbol nádeje pre malých pacientov z Banskej Bystrice

Banská Bystrica 1. decembra 2023 – Lesníci zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici každoročne prinášajú do nemocnice najkrajší symbol slovenských Vianoc – zelený vianočný stromček. Ten tohtoročný je prvým odovzdaným vianočným stromčekom už 20. ročníka projektu „STROMČEK POD STROMČEKˮ. 

Prostredníctvom úspešného projektu „STROMČEK POD STROMČEK“ už dvadsať rokov prinášajú štátni lesníci vianočné stromčeky do slovenských detských domovov, domovov dôchodcov a sociálnych služieb a nemocníc. Sú to miesta, kde pomôže vôňa ihličia a ľudské dobro vytvoriť pre klientov krásnu vianočnú atmosféru. Týmto spôsobom sa deťom popri klasickej liečbe dostane počas najkrajších sviatkov v roku aj forma zelenej liečby, ktorá je už v niektorých krajinách úplne bežná. 

Malým pacientom pomôžu prekonať obdobie mimo ich rodinného zázemia aj tablety, prehrávače a tlačiareň na prípravu učebných pomôcok, ktoré im ako prvý darček pod stromček položil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR. 

Vianočný stromček, ako produkt udržateľného hospodárenia v lesoch, je tradičný symbol slovenských Vianoc. Vianočná jedlička, ktorú dnes prinášame do detskej nemocnice v spolupráci s Národným lesníckym centrom, nech je pre všetkých pacientov symbolom viery a nádeje, že tohtoročné Vianoce strávia doma s rodinami a priateľmi,“ povedal Ivan Danček, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR pri dnešnom odovzdávaní. 

Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra s aktivitami lesnej pedagogiky navštevujú Detskú fakultnú nemocnicu od roku 2008. Cieľom spolupráce je umožniť malým pacientom vzdelávať sa a nepriamo, prostredníctvom lesa, im spríjemniť pobyt v nemocnici. Dnešná návšteva je z dôvodov obmedzení bez aktívnej práce s deťmi. Už teraz sa tešíme na stretnutia s nimi od jari budúceho roka,“ doplnila lesná pedagogička Andrea Melcerová z NLC.