Day

8 februára, 2024

Kick-off meeting projektu “Upgrade Centra excelentnosti LignoSilva”

Bratislava, 8. február 2024 – Národné lesnícke centrum (NLC), spolu s projektovými partnermi – Výskumným ústavom papiera a celulózy a Fraunhoferovým inštitútom pre výskum dreva pripravili úvodné stretnutie projektu, ktorý...