Category

Archív

45. ročník zimného lesníckeho prechodu Kremnica – Zvolen

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Klub slovenských turistov v sobotu 14. januára 2023 pozývajú na 45. ročník zimného lesníckeho prechodu Kremnica – Zvolen

Podpora NLC pre obhospodarovateľov lesa v procese čerpania finančných prostriedkov z PRV SR pokračuje

Zvolen, 12. december 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, pripravilo ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy. Nadviazali sme tak na prvé dva...

Docent Bohdan Konôpka patrí medzi 2% najcitovanejších svetových vedcov v lesníctve

S potešením oznamujeme, že sa v prestížnom rebríčku „Elsevier Global TOP 2%“ (pozri: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 ) najcitovanejších vedcov za rok 2021 umiestnil aj pracovník NLC – LVÚ Zvolen, menovite doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka....

Prezentácie z pracovného seminára

Národné lesnícke centrum Vám prináša prezentácie, ktoré boli súčasťou pracovného seminára na tému “HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV – od výskumu k praxi”, ktorý sa uskutočnil v stredu 23. novembra 2022. Cieľom seminára...

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR“, dňa 06. decembra 2022 v zasadačke NLC Zvolen, Sokolská ulica 2 (bývalý Lesoprojekt)....

Pozvánka na online tematický seminár

Pozvánka na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa Národné lesnícke centrum – Centrum transferu...

Evidencia vnadísk v mape poľovných revírov

Zvolen, 24. október 2022 – Národné lesnícke centrum sprístupnilo evidenciu vnadísk v rámci informačného systému poľovníctva (ISP). Odborná aj laická verejnosť tak môže sledovať ako ich počet, tak aj umiestnenie v rámci...

ZDRAVÝ LES

Národné lesnícke centrum, v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou, spúšťa dlhodobo pripravovaný projekt pod názvom „ZDRAVÝ LES“. Ide o sériu vyše 120-tich krátkych videí, zoradených v 12-tich tematických playlistoch, v ktorých sa predstavia...

STROMY A MY

STROMY A MY Národné lesnícke centrum v rámci Medzinárodného dňa stromov 2022 vyhlasuje celoštátnu umeleckú súťaž „STROMY A MY“ so zameraním na plošné výtvarné formy a fotografiu. Stromy sú pre nás vzácnym darom....

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

Portál TRANSPAREX nám udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+. Ocenenie...
1 2 3 67