Category

Archív

Pozvánka na online tematický seminár

Pozvánka na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa Národné lesnícke centrum – Centrum transferu...

ZDRAVÝ LES

Národné lesnícke centrum, v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou, spúšťa dlhodobo pripravovaný projekt pod názvom „ZDRAVÝ LES“. Ide o sériu vyše 120-tich krátkych videí, zoradených v 12-tich tematických playlistoch, v ktorých sa predstavia...

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

Portál TRANSPAREX nám udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+. Ocenenie...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie. STIAHNUŤ

Novinka v lesníckom poradenstve – vzorové projekty pre Program rozvoja vidieka

Zvolen, 9. september 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, v spolupráci so Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja organizuje v termíne 14.09.2022...

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo vzorové projekty ​(ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s...

Oznámenie o nedostupnosti aplikácii NLC

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 9. 9. 2022 od 16:00 do 12.9.2022 budú aplikácie NLC (napr. LGIS, ISLHP, PolovStat, Hlásenie NT) z dôvodu migrácie databáz do vládneho cloud-u nedostupné....

Oznam pre zamestnancov využívajúcich služobné MV

Vážené kolegyne a kolegovia. Z dôvodu čerpania dovolenky Vás žiadam o doručenie podkladov – kníh jázd, žiadaniek na prepravu a taktiež aj o evidenciu v aplikácii Autoplán najneskôr do 2.9.2022....

Poľovníctvo na Slovensku – 2022

Informačná brožúra o stave poľovnej zveri na Slovensku za rok 2021: Dokument vo formáte PDF nájdete tu.

Informácie o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh “koordinátor hospodárskej úpravy lesov” STIAHNUŤ
1 2 3 66