Press

PRESS NLC

Útvar generálneho riaditeľa – hovorca NLC

Hovorca NLC riadi a koordinuje komunikačnú stratégiu a masmediálnu politiku Národného lesníckeho centra na domácej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov a zabezpečením komunikácie s médiami, profesijnými združeniami, odbornou i laickou verejnosťou.

Náš tím kontinuálne buduje komplexný imidž našej inštitúcie ako nezávislej, efektívne riadenej transparentnej, odbornej a progresívnej organizácie. Naším cieľom je pritom  aj zvýšiť  povedomie o lesnom hospodárstve v očiach širokej verejnosti a pozitívne a proaktívne propagovať profesionálny lesnícky sektor.

Kontakty:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Útvar generálneho riaditeľa – hovorca NLC

Budova: T. G. Masaryka 22, Zvolen
Kancelária: 312, 2.p.
Telefón:+421 45 5314 368
Email: igor.viszlai@nlcsk.org

Mgr. Ivana Šarinová

Útvar námestníka generálneho riaditeľa

Budova: T. G. Masaryka 22, Zvolen
Kancelária: 312, 2.p.
Telefón:+421 45 5314 167
Email: ivana.sarinova@nlcsk.org

TLAČOVÉ SPRÁVY

NA STIAHNUTIE

National Forest Centre

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov

Grafický manuál Národného lesníckeho centra

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav – Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu

logo_lrm.png
logo_lrm.svg

Národné lesnícke centrum – Lesnícka ochranárska služba

o nás…
logo_los.png
logo_los.svg