Odborný seminár Dlhodobý ekologický výskum a monitoring stavu lesa: nové výzvy a poznatky

 

 

V dňoch 22. 5. – 24. 5. 2024 sa na Smrekovici vo Veľkej Fatre uskutočnil 12. česko-slovenský odborný seminár Dlhodobý ekologický výskum a monitoring stavu lesa: nové výzvy a poznatky. Podujatie organizovalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor ekológie lesa, ktorého pracovníci sa monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku venujú už viac ako 3 desaťročia v rámci medzinárodného programu ICP Forests. Hlavnými účastníkmi z Českej republiky boli pracovníci partnerskej organizácie Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Jíloviště – Strnady.

Zámerom odborného seminára bola prezentácia výsledkov dlhodobého monitoringu lesov a aplikovaného výskumu v širokej škále tém ekológie lesa, vzájomné zdieľanie najnovších poznatkov a informácií o riešených výskumných projektoch a aktivitách odborníkov z lesníckej komunity.

Súčasťou podujatia bola odborná exkurzia do prírodnej rezervácie Jánošíková kolkáreň a Malá Smrekovica, ktorou účastníkov seminára sprevádzali zamestnanci  správy  Národného parku Veľká Fatra. Podujatia sa zúčastnilo celkom 21 expertov so zameraním na rôzne aspekty ekológie lesa (monitoring stavu lesných drevín a pôd, kvalitu ovzdušia, zrážok, opadu, výživy, produkčnú ekológiu, diverzitu lesnej vegetácie atď.). V rámci programu odznelo spolu 14 prednášok v troch blokoch. Zborník odborných príspevkov bol publikovaný online a je dostupný here .

 

Seminár bol organizovaný s podporou

Autori fotografií: Monika Vejpustková, Zuzana Sitková