Day

March 21, 2024

Projekt „EE_YOUTH“ podporí environmentálne vzdelávanie mládeže na Slovensku a v Nórsku

Zvolen, 19. marec 2024 – Národné lesnícke centrum s nórskou vzdelávacou inštitúciou Skogkurs zahájilo realizáciu projektu s názvom „EE_YOUTH:  Transfer poznatkov a praktických skúseností vo vzdelávaní mládeže v oblasti environmentálnej výchovy a...