Day

2 júna, 2020

Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 8/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 8/2020, dňom 15. júna 2020 nadobúda účinnosť nový Pracovný poriadok Národného lesníckeho centra 1908/2020, 406/2020-1120.