Category

Archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie. STIAHNUŤ

Novinka v lesníckom poradenstve – vzorové projekty pre Program rozvoja vidieka

Zvolen, 9. september 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, v spolupráci so Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja organizuje v termíne 14.09.2022...

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo vzorové projekty ​(ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s...

Oznámenie o nedostupnosti aplikácii NLC

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 9. 9. 2022 od 16:00 do 12.9.2022 budú aplikácie NLC (napr. LGIS, ISLHP, PolovStat, Hlásenie NT) z dôvodu migrácie databáz do vládneho cloud-u nedostupné....

Oznam pre zamestnancov využívajúcich služobné MV

Vážené kolegyne a kolegovia. Z dôvodu čerpania dovolenky Vás žiadam o doručenie podkladov – kníh jázd, žiadaniek na prepravu a taktiež aj o evidenciu v aplikácii Autoplán najneskôr do 2.9.2022....

Poľovníctvo na Slovensku – 2022

Informačná brožúra o stave poľovnej zveri na Slovensku za rok 2021: Dokument vo formáte PDF nájdete tu.

Informácie o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh “koordinátor hospodárskej úpravy lesov” STIAHNUŤ

Aktuálna téma – sucho a lesné dreviny

Zvolen, 1. august 2022 – Na niektorých miestach Slovenska sú stromy ako na jeseň. Je to dôsledok súčasného počasia. Ako trpia stromy, a v ktorých lokalitách najviac? Odpovede od odborníkov...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “Samostatný chemik analytik ” Stiahnuť

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”. Stiahnuť  
1 2 3 4 67