Pozvánka na vedeckú konferenciu “AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LH SR”

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor manažmentu lesa, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Slovenská lesnícka spoločnosť, člen ZSVTS a Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, Odbor lesníctva

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

ktorá sa uskutoční 5. decembra 2023 v priestoroch NLC na adrese Sokolská 2, Zvolen

 

Viac informácií v priloženej pozvánke.

pozvankaAktualneOtazky2023 (1)