Day

7 novembra, 2023

Pozvánka na vedeckú konferenciu “AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LH SR”

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor manažmentu lesa, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Slovenská lesnícka spoločnosť, člen ZSVTS a...