Day

April 26, 2024

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A GIS STIAHNUŤ