Category

Archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o dvoch voľných pracovných miestach na druh práce: PROJEKTANT HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV STIAHNUŤ  

Medzinárodný deň lesov – tlačová správa

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sa aj tohto roku pripája svojou kampaňou k oslave  Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne 21. 3. V tomto období sa...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/5003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: SAMOSTATNÝ CHEMIK ANALYTIK STIAHNUŤ  

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že PPA zmenila...

Dôležité upozornenie

V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení, resp. výziev v prípade výzvy č. 70/PRV/2023 je žiadateľ v...

Pozvánka na vedeckú konferenciu “AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LH SR”

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor manažmentu lesa, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Slovenská lesnícka spoločnosť, člen ZSVTS a...

P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315   Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G....
1 2 3 70