Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A GIS

inormacia_-o_volnom_pracovnom_mieste

STIAHNUŤ