Day

February 5, 2024

Prezentácie a zborník z konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”

Národné lesnícke centrom 5. decembra zorganizovalo v poradí už 22. ročník tradičnej vedeckej konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”. Prinášame vám prezentácie zoradené v troch blokoch: A...