Prezentácie a zborník z konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”

Národné lesnícke centrom 5. decembra zorganizovalo v poradí už 22. ročník tradičnej vedeckej konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”.

Prinášame vám prezentácie zoradené v troch blokoch:

A – Aktuality lesníckej politiky a ekonomiky SR