Day

October 10, 2023

Závery z medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023“

Zvolen, 10. október 2023 – Medzi hlavné témy už 32.ročníka medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ patrilo hodnotenie a prognóza dopadov sucha z roku 2022 na zdravotný stav...