Category

Webové sídlo

Pracovné rokovanie k „Zelenej správe 2019“

Dňa 03. júla 2020 sa vo Zvolene na pôde Národného lesníckeho centra pod gesciou Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo pracovné rokovanie k ...

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

Dňa 03. júla 2020 vo Zvolene usporiadala Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady na pôde Národného lesníckeho centra. Po privítaní hostí...

Memorandum o spolupráci medzi NLC a mestom Trnava

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu...

Projekt ATBIOMAP podporila Európska vesmírna agentúra

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil záverečný workshop projektu ATBIOMAP. V tejto súvislosti Referát komunikácie a marketingu zabezpečil stretnutie riešiteľov projektu so zástupcami...

Aj lesníci sa venujú meteorologickému monitoringu

Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra začal aktívne spolupracovať s CVTI SR a v spolupráci s Lesníckym výskumným ústavom Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) pripravil príspevok z dielne našich...

Naši vedci publikujú v špičkovom vedeckom časopise Science

Veľký publikačný úspech nášho kolegu Františka Máliša z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Mať publikačný výstup v prestížnom časopise Science určite patrí k vrcholom výskumnej činnosti každého...