Category

Webové sídlo

Prvé zasadnutie Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR

Bratislava, 24. novembra 2020 – O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho...

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Sekcia LH a spracovania dreva SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ, člen ZSVTS...

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojil do medzinárodného projektu s názvom Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné...