loader image

Category

Webové sídlo

Na Slovensku sa okrem pandémie koronavírusu šíri aj pandémia v smrekových lesoch. Zachránime ich?

Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie potrebný súhlas orgánov štátnej správy ochrany prírody...

21. Marec 2020 – Medzinárodný deň lesov

21. marec ako Medzinárodný deň lesov vyhlásilo v decembri 2012 Valné zhromaždenie OSN v spolupráci s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Je venovaný oslave lesov a zvyšovaniu povedomia o...

Oznam – vstup do budov NLC

Oznamujeme verejnosti, že vstup do všetkých budov Národného lesníckeho centra je povolený zamestnancom NLC a osobám, ktoré sú oprávnené vykonávať zmluvné aktivity pre NLC na základe dohôd uzatvorených pred 12....

Patríme medzi lídrov v oblasti verejného obstarávania

Na Slovensku bol prvýkrát spustený projekt Zindex.sk, ktorý hodnotil ako hospodárne a férovo prideľujú štátne inštitúcie a podniky verejné zákazky. Analýzu pripravila nadácia Zastavme korupciu. Analyzovalo sa viac ako 25-tisíc...