Category

Webové sídlo

Konferencia – LignoSilva 2021

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. v Bratislave. Projekt je...

20 rokov Lesnej pedagogiky na Slovensku

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, pripravilo konferenciu s názvom “20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU”, konanej pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Konferencia...

Diskusia – Lesy nás potrebujú, my potrebujeme lesy

Vrtochy počasia sú zdvihnutím varovného ukazováka, aby sme si uvedomili, kým je čas, akú úlohu majú lesy v boji proti zmene klímy, v bioekonomike a vôbec v našom bežnom živote....

Stanovisko NLC k medializovaným informáciám ohľadom obhospodarovania lesov v národných parkoch

V poslednom období sú podsúvané verejnosti zavádzajúce informácie ohľadom prípravy a realizácie Programov starostlivosti o les, v lesoch v chránených územiach na Slovensku.  Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. veľmi...

Audiopríspevok o lesnej pedagogike

Vypočujte si zaujímavú reportáž s lesnou pedagogičkou Veronikou Jaloviarovou z Národného lesníckeho centra: https://www.lumen.sk/archiv-play/140324 Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo...

Lesnícke dni 2021 slávnostné otvorené

Už 15. ročník tradičného podujatia sa uskutočnil pod záštitou a za osobnej účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana a ďalších hostí vrátane širokej lesníckej verejnosti. Najväčšia slávnosť lesníkov na Slovensku...

Ťažba v národných parkoch nestúpa, práve naopak

Zvolen, 15.7.2021 – Pracovné stretnutie odborníkov z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Štátnej ochrany prírody SR odhalilo dôvody nezrovnalosti medzi informáciami o výške ťažby...