Category

Webové sídlo

Oficiálne stanovisko NLC k návrhu zákona o prevode majetku štátu od 3. stupňa ochrany do správy Štátnej ochrany prírody

Správa štátneho majetku aktuálne spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom každý zo subjektov patriaci pod rezort pôdohospodárstva zastrešuje inú oblasť, aby sa tak predišlo konfliktu záujmov. Na jednej...

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2020

Dňa 31. mája 2021 sa uskutočnil spoločný verejný odpočet dvoch významných lesníckych inštitúcií – Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov Tatranského národného parku. Po otvorení verejného odpočtu prezentovali obidve inštitúcie...

Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen prednedávnom vydal Správu o lesnej pedagogike za rok 2020. Správa mapuje prehľad činností vybraných realizátorov aktivít lesnej pedagogiky za rok...

Úspech časopisu Central European Forestry Journal

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a dřevařskou, vydáva časopis Central European Forestry Journal, ktorý zaznamenal v...