loader image

Category

Webové sídlo

Prvý krok k Národnému lesníckemu programu

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci...

Pozvánka na konferenciu APOL2020

Lesnícka ochranárska služba pozýva lesníkov a ochrancov lesa na 29. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Miesto konania: grand hotel Bellevue Termín: 23.-24.1.2020 Prihlasovanie na konferenciu: http://www.e-los.sk/APOL/APOL2020