loader image

Category

Webové sídlo

Detská lesnícka univerzita oslavuje svoje jubileum

Dňa 14. októbra 2019 sa na Národnom lesníckom centre (v modrej zasadačke) otvoril 10. jubilejný ročník Detskej lesníckej univerzity, ktorý slávnostne otvoril generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ľuboš Halvoň za...

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Bratislava, 12. septembra 2019 – Národná rada SR na rokovaní schválila Zákon o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie...

Nové aplikácie GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa

Dňa 05. septembra 2019 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene konal workshop zameraný na problematiku nových aplikácií GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa na...