Verejný odpočet NLC za rok 2023

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023 sa konal 27. mája 2024 (pondelok) o 10.00 v on-line priestore prostredníctvom aplikácie MS Teams. Otázky k verejnému odpočtu NLC je možné predkladať prostredníctvom e-mailovej adresy nlc@nlcsk.org. Do predmetu e-mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VO NLC za rok 2023“. Zástupcovia Národného lesníckeho centra na predložené otázky odpovedia do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejny-odpocet-NLC-Zvolen-za-rok-2023-prezentacia