Category

Archív – Webové sídlo

Pozvánka na verejný odpočet činnosti NLC za rok 2019

OZNAM Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019 sa uskutoční dňa 29. mája 2020 v čase od 10:00 do 11:00 hod. podľa...

Patríme medzi lídrov v oblasti verejného obstarávania

Na Slovensku bol prvýkrát spustený projekt Zindex.sk, ktorý hodnotil ako hospodárne a férovo prideľujú štátne inštitúcie a podniky verejné zákazky. Analýzu pripravila nadácia Zastavme korupciu. Analyzovalo sa viac ako 25-tisíc...

Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám

Vysoké Tatry, 23. januára 2020 – V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy v ochrane lesa. Klimatické zmeny extrémne zaťažujú naše lesy a...

Pozvánka na konferenciu APOL2020

Lesnícka ochranárska služba pozýva lesníkov a ochrancov lesa na 29. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Miesto konania: grand hotel Bellevue Termín: 23.-24.1.2020 Prihlasovanie na konferenciu: http://www.e-los.sk/APOL/APOL2020

Pozvánka na seminár – Súčasnosť a perspektívy odborného poradenstva v lesnom hospodárstve

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen Vás pozýva na tematický seminár – Súčasnosť a perspektívy odborného poradenstva v lesnom hospodárstve, ktorý sa bude konať 27. 11....

Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa, MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Sekcia LH a spracovania dreva a SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ,...

Oznam – Ponuka prebytočného hnuteľného majetku 4.10.2019

Dávame na vedomie, že na internetovej stránke v časti aktuálne bola zverejnená nová ponuka prebytočného hnuteľného majetku.