Category

Archív

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR č. 3/2022

V aktuálnom čísle nájdete: Pripravované aktivity NSRV SR Zber a šírenie informácií Aktuality MPRV SR Oznamy PPA Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020 EIP inšpirácie k inováciám  ...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “kontrolór projektov hospodárskej úpravy lesov”

Vznikla prvá organizácia, ktorá združuje záujemcov o agrolestníctvo

Zvolen 3. februára – Na Slovensku vznikla prvá organizácia, ktorá združuje záujemcov o agrolestníctvo. O Slovenskej agrolesníckej asociáci (SAA) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Budči vo Zvolenskom okrese informoval predseda...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce ” IT projektový manažér”

Je potrebné pestovať naše lesy?

Zvolen, 2. február 2022 – Prieskum renomovanej agentúry FOCUS poukázal na to, že väčšina obyvateľov Slovenska vidí zmysel a potrebu v obhospodarovaní lesov odborníkmi. Národné lesnícke centrum zadalo koncom minulého...

Žime pre túto chvíľu, ale trvalo udržateľne

Zvolen, 31. január 2022 – Národné lesnícke centrum vo Zvolene – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky realizuje v mesiacoch január až jún 2022 vzdelávací program s názvom „Učenie o lese“ – environmentálna výchova...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “koordinátor hospodárskej úpravy lesov”.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “analytik”.

Zelená správa 2020

Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2020 – Zelená správa – obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2020. Slúži ako informačný...

Poďakovanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  veľmi ma mrzí, že sa k Vám môžem prihovoriť opäť iba takto, cez náš intranet. Keď som písal minuloročný príhovor, veril som, že pandémia v ďalšom roku nebude...
1 2 3 4 5 66