Day

14 mája, 2024

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023

Termín verejného odpočtu: 27. máj 2024 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Link na pripojenie bude zverejnený na internetovej stránke NLC https://web.nlcsk.org/ minimálne 1 hodinu pred jeho konaním,...