Day

May 27, 2024

Verejný odpočet NLC za rok 2023

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023 sa konal 27. mája 2024 (pondelok) o 10.00 v on-line priestore prostredníctvom aplikácie MS Teams. Otázky k verejnému odpočtu NLC je možné predkladať...