Day

October 9, 2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: koordinátor inovácií Centra excelentnosti LignoSilva. STIAHNUŤ