Day

October 2, 2023

Aktívna podpora obhospodarovateľov lesa v procese čerpania finančných prostriedkov z PRV SR zo strany NLC pokračuje

Zvolen, 2. október 2023 – Rovnako, ako pri všetkých predchádzajúcich výzvach v rámci prechodného obdobia PRV SR 2014 – 2022 aj teraz Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a...