Day

July 25, 2023

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk, záujemcov o kúpu prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, uskutočnenom dňa 20.7.2023.

Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“ ) so sídlom vo Zvolene, zaradilo medzi prebytočný hnuteľný majetok štátu  osobný automobil: Nissan Navara Double Cab 2,5 D Ponuka prebytočného hnuteľného majetku...