Day

June 15, 2023

Spolupráca v oblasti lesného hospodárstva a manažmentu zveri medzi Slovenskom a Srbskom úspešne pokračuje

Zvolen, 14. jún 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v dňoch 05.06 – 09.06.2023 organizovalo v rámci projektu „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v...