Day

May 25, 2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o dvoch voľných pracovných miestach v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “projektant hospodárskej úpravy lesov” (KZSL)   >>PDF<<