Day

October 6, 2021

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra 6.10.2021

P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315   Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G....

Odstávka vody v budove Sokolská 2

Vážení kolegovia, kolegyne, dnes 6.10.2021 v budove Sokolská 2 prebieha servis na vodovode. Z dôvodu prác je preto odstavená teplá voda v celej budove a v niektorých častiach aj studená....