Category

Webové sídlo

Je potrebné pestovať naše lesy?

Zvolen, 2. február 2022 – Prieskum renomovanej agentúry FOCUS poukázal na to, že väčšina obyvateľov Slovenska vidí zmysel a potrebu v obhospodarovaní lesov odborníkmi. Národné lesnícke centrum zadalo koncom minulého...

Žime pre túto chvíľu, ale trvalo udržateľne

Zvolen, 31. január 2022 – Národné lesnícke centrum vo Zvolene – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky realizuje v mesiacoch január až jún 2022 vzdelávací program s názvom „Učenie o lese“ – environmentálna výchova...

Pri výskume možností ochrany mladých lesných porastov spolupracujú lesníci, výskumníci aj ochranári

Zvolen, 26.1.2022 Stavy raticovej zveri na Slovensku dosahujú v súčasnom období historické maximá. Táto skutočnosť sa negatívne prejavuje pri obnove mladých lesných porastov, ktoré zver nadmerne poškodzuje. Pri riešení tohto problému,...

Verejnosť bude môcť kontrolovať obchod s drevom priamo v aplikácii

Bratislava, 20. januára 2022 –  Transparentnosť obchodovania s drevom je jednou z kľúčových úloh reštrukturalizácie štátneho podniku LESY SR, ktorá bola ohlásená koncom minulého roka a vychádza aj z Programového vyhlásenia vlády. V nadväznosti na...

Národné lesnícke centrum od roku 2022 mení svoju organizačnú štruktúru

Zvolen, 4. január 2022 – Od 1. januára 2022 platí na Národnom lesníckom centre (NLC) vo Zvolene nová organizačná štruktúra. Jej hlavným cieľom je zefektívnenie vnútorných riadiacich procesov. V rámci napĺňania...

Stanovisko NLC k správe o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR

NKÚ v rokoch 2019 a 2020 vykonal kontrolu politiky lesného hospodárstva a nakladania s drevnou hmotou. NLC spolupracovalo s NKÚ podľa jeho požiadaviek pri príprave údajov a dát, ako aj ich interpretácii. Je všeobecne známe,...

Unikátna učebňa LES je miestom vzdelávania nielen pre lesníkov ale aj pre pedagógov

 Zvolen, 9. novembra 2021 – Národné lesnícke centrum v rámci svojej pôsobnosti zastrešuje aj celoživotné vzdelávanie dospelých v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Hlavnými piliermi tohto vzdelávania je podpora...

Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Zvolen, 27. októbra 2021 – Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER)....

Ťažba v národných parkoch nestúpa, práve naopak

Zvolen, 15.7.2021 – Pracovné stretnutie odborníkov z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Štátnej ochrany prírody SR odhalilo dôvody nezrovnalosti medzi informáciami o výške ťažby...
1 7 8 9