loader image

Category

Archív

Oznámenie OVI – ESET

Antivírový softvér ESET v súčasnosti oznamuje, že končí licencia. Nie je to chyba. Vaše zariadenia sú stále chránené proti vírusom. Výberové konanie na dodávateľa licencií na ďalšie dva roky sa...

Menovanie

S účinnosťou od 01. 12. 2019 bola Ing. Helena Serdelová menovaná do funkcie vedúcej zamestnankyne  NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Odvolanie

Dňom 30. 11. 2019 bol Ing. Ján Bakoš odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Vianočné pozdravy v spolupráci s chránenou dielňou

Referát komunikácie a marketingu tento rok oslovil chránenú dielňu ADDY SLOVAKIA z Brezna na dodanie vianočných pozdravov pre úsek generálneho riaditeľa a riaditeľov jednotlivých ústavov. Pozdravy sú vyrobené na vysoko...

Vedecká kaviareň – Agrolesnícke systémy

Pozývame Vás na vedeckú kaviareň venovanú problematike agrolesníckych systémov s našimi kolegami z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Jaroslavom Jankovičom a Michalom Pástorom. Ste srdečne vítaní.

Pozvánka na seminár – Súčasnosť a perspektívy odborného poradenstva v lesnom hospodárstve

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen Vás pozýva na tematický seminár – Súčasnosť a perspektívy odborného poradenstva v lesnom hospodárstve, ktorý sa bude konať 27. 11....

Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa, MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Sekcia LH a spracovania dreva a SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ,...

Školenia pre nové informačné systémy

Vážené kolegyne a kolegovia. Oddelenie všeobecnej informatiky organizuje školenia na nové aplikácie Evidencia žiadaniek, zmlúv a objednávok, HAPPY – evidencia a schvaľovanie neprítomností a Evidencia pracovného času. Na školenia sa...

Deň svätého Huberta na Lesníckej fakulte

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.
1 2 3 14