Category

Archív

Informácia k parkovaniu – pondelok

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 07.06.2021 (pondelok) sa v budove na Sokolskej ulici uskutočnia Raňajky s novinármi, kde budú prítomní aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z tohto...

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov TANAP-u za rok 2020, ktorý sa vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 bude konať v on-line...

Prevzatie vyradeného majetku

PREVZATIE VYRADENÉHO MAJETKU – VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A ELEKTRONIKA SA USKUTOČNÍ NASLEDOVNE Budova T.G.Masaryka: utorok 25.5.2021, od 9,30 hod. do 10,30 hod. streda 26.5.2021, od 13,00 hod. do 14,00 hod. Budova...

Výročná správa NLC za rok 2020

Národné lesnícke centrum zverejnilo Výročnú správu o činnosti NLC za rok 2020. Plná verzia Výročnej správy je k dispozícii tu: Výročná správa NLC 2020  

Dodržiavanie hygienických opatrení

Vzhľadom na to, že sa opäť objavili pozitívne prípady COVID 19 v priestoroch NLC, žiadam Vás a dodržiavanie hygienických opatrení, ako aj povinné používanie respirátorov na pracoviskách a služobných autách,...

Oznam

Upozorňujeme zamestnancov NLC na zrušenie Rozhodnutia generálneho riaditeľa č. 9/2021 zo dňa 29. 04. 2021, ktoré sa nahrádza Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 10/2021 s účinnosťou od 03. 05. 2021 do...

Oznam

Dňom 30. 04. 2021 sa končí účinnosť Rozhodnutia GR č. 8/2021 a tým aj nariadenie vykonávania práce z domácnosti. S účinnosťou od pondelka 03. 05. 2021 sú zamestnanci povinní nastúpiť...

Oznam

Oznamujeme zamestnancom NLC, že v dňoch 29. a 30.4.2021 nebude v budove TGM fyzicky prítomná podpora zo strany OVI. V prípade potreby bude podpora zabezpečovaná nadiaľku Bc. Šalgom a Bc....

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “technik informačných technológií”.
1 2 3 49