Category

Archív

Národné lesnícke centrum súčasťou Týždňa vedy a techniky 2020

Pedagogická fakulta UKF v Nitre a Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene sú spoluriešiteľmi projektu APVV s názvom „Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému...

Usmernenie

Usmernenie k realizácii opatrení prijatých v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v podmienkach Národného lesníckeho centra.

Tabuľka príznakov, úzky a bežný kontakt

Milé kolegyne, milí kolegovia, v tabuľke nižšie môžete nájsť porovnanie príznakov pri nástupe ochorení (COVID-19, prechladnutie, chrípka a sezónne alergie). V priloženom linku sa môžete oboznámiť s definíciou úzkeho a...

MENOVANIE

S účinnosťou od 01. 11. 2020 je Ing. Elena Takáčová menovaná do funkcie zástupkyne vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu.

ODVOLANIE

Dňom 31. 10. 2020 je Ing. Slavomír Strmeň, na vlastnú žiadosť, odvolaný z funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu.

Budovanie jednotnej podnikovej identity – mediálny kútik

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite si mnohí z Vás všimli, že v našej budove na Sokolskej ulici pribudol nový interiérový prvok – mediálny kútik, ktorého návrh a realizáciu zabezpečil Referát komunikácie a marketingu. Ide...

Do práce na bicykli 2020 – vyhodnotenie

Národné lesnícke centrum sa aj v tomto roku aktívne zapojilo do národnej kampane „Do práce na bicykli“ a aj týmto spôsobom sa prezentuje ako spoločensky zodpovedná organizácia, ktorá sa stará o...

Evidencia pracovného času a hlásenie karanténnej PN

Evidencia pracovného času Týmto žiadame zamestnancov o vyplnenie evidencie pracovného času za mesiac október do piatka 30.10.2020 do 9:00. Taktiež žiadame vedúcich zamestnancov o schválenie evidencie pracovného času za mesiac...

Rozumným využívaním dreva môžeme zmierniť dopady klimatickej krízy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o vedeckých aktivitách LVÚ pod...

Poukázanie benefitu na Callio Plus kartu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že dnešným dňom bol na stravovaciu kartu Callio poukázaný benefit  vo výške 39,00 € v časti účtu Callio Plus. Nižšie Vám uvádzame zoznam prevádzok,...
1 2 3 37