Category

Archív

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...

Oznam o pridaní dokumentov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosíme Vás o oboznámenie sa s nasledovnými dokumentami, ktoré boli pridané medzi ostatné dokumenty NLC: – Zápisnica z operatívnej rady generálneho riaditeľa, ktorá sa uskutočnila dňa...

Informácia OVI

Z dôvodu zlyhania hardvéru sú aplikácie EZO, FRP, EPČ a HAPPY a eCP dočasne nedostupné. Na odstránení problému pracujeme. Oddelenie všeobecnej informatiky

Porucha internetového pripojenia na Sokolskej ulici

Z dôvodu technických problémov na strane poskytovateľa internetu a prepojenia budov na ul. T.G.M. a ul. Sokolská je momentálne na Sokolskej ulici nedostupný internet a pripojenie k aplikáciám NLC. Na...

Oznam – Prerušenie pracovnej doby na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vykonávania stavebnych prác, odstávky vody a sociálnych zariadení o prerušení pracovnej doby v budove NLC na Sokolskej ulici v...

Aktuálne informácie – COVID-19

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť na reflektovanie aktuálnych informácií v súvislosti s ochorením COVID-19 a všetkých opatrení s ním súvisiacich na webovom sídle Úradu verejného...

Svetový deň životného prostredia

Už 48 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia – World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí,...

Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 8/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 8/2020, dňom 15. júna 2020 nadobúda účinnosť nový Pracovný poriadok Národného lesníckeho centra 1908/2020, 406/2020-1120.

Spustenie intranetových aplikácií

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnešným dňom (01. 06. 2020) sa spúšťajú do ostrej prevádzky všetky intranetové aplikácie. Uvedomujeme si, že z pohľadu všetkých zamestnancov je potrebné, aby sa pri plnení...
1 2 3 29