Category

Archív

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “Samostatný chemik analytik ” Stiahnuť

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”. Stiahnuť  

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: technik hospodárskej úpravy lesov   Stiahnuť

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: projektant hospodárskej úpravy lesov Stiahnuť

Stanovisko NLC k problematike medveďa hnedého na Slovensku

Zvolen, 17. máj 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a približuje ich vo forme stanoviska verejnosti....

Náš vedecký časopis je v strednej a východnej Európe najlepší

Podľa hodnotenia medzinárodného rebríčka SCIMAGO je Central European Forestry Journal v oblasti lesníctva a drevárstva medzi vedeckými časopismi strednej a východnej Európy najkvalitnejší. Časopis vydáva Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen...

Víkend otvorených parkov a záhrad v Lesníckom arboréte Kysihýbel

Dovoľujeme si pozvať zamestnancov NLC a ich rodinných príslušníkov na “Víkend otvorených parkov a záhrad”, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júna 2022 v Lesníckom arboréte Kysihýbel. Arborétum...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”

Najnovšie číslo časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin publikuje úspech vedcov z NLC

Časopis sa vydáva v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II a Centra vedecko-technických informácií. (Odboru transferu technológií).   Nosič biologicky aktívneho...
1 2 3 65