Day

25 januára, 2023

Prezentácie a zborník z vedeckej konferencie AOEPLH 2022

Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR sa tohto roku uskutočnila  6. decembra 2022 vo Veľkej zasadačke Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Cieľom bolo prerokovať v kruhoch...