Day

20 októbra, 2022

STROMY A MY

STROMY A MY Národné lesnícke centrum v rámci Medzinárodného dňa stromov 2022 vyhlasuje celoštátnu umeleckú súťaž „STROMY A MY“ so zameraním na plošné výtvarné formy a fotografiu. Stromy sú pre nás vzácnym darom....